Social media

Zdrowie

Kiedy ból pleców jest zapaleniem?

Opublikowano

-

Na osiowe spondyloartropatie może chorować nawet kilkaset tysięcy Polaków, jednak większość o tym nie wie – wskazują eksperci Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Opóźnienia diagnostyczne tych chorób wynoszą średnio ok. 7 lat.

Ból pleców może być sygnałem całego szeregu problemów, począwszy od niegroźnych, przemijających, jak niewłaściwe ułożenie ciała podczas snu, po choroby kości, mięśni, innych układów narządowych (np. choroby serca!); może wynikać z choroby nowotworowej czy reumatycznej.

Jednymi z przyczyn bólu pleców mogą być zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa lub nieradiograficzna postać spondyloartropatii. Charakterystycznym objawem tych chorób jest tzw. zapalny ból krzyża i kręgosłupa.Zgodnie z kryteriami wylistowanymi w podręczniku „Interna Szczeklika” wydanego przez Medycynę Praktyczną, aby stwierdzić taki rodzaj bólu, muszą być spełnione co najmniej cztery z pięciu warunków:

  • ból pojawił się przed 40. r. ż.;
  • miał podstępny początek;
  • ból zmniejsza się po ćwiczeniach fizycznych (odwrotnie niż w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa);
  • nie ustępuje po odpoczynku;
  • występuje w nocy (a zmniejsza się po wstaniu z łóżka).

Spondyloartropatiom towarzyszą też inne symptomy; m.in. obecne bądź przebyte zapalenie stawów czy palców, a także zmiany w wynikach badań krwi (np. podwyższone CRP, którego nie da się wytłumaczyć innym stanem zapalnym). Czynnikiem ryzyka są nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca (także u bliskich krewnych).

W przebiegu spondyloartropatii bardzo często dochodzi do całkowitego zarośnięcia stawów oraz – na dalszym etapie – skostnienia więzadeł, co skutkuje sztywnością kręgosłupa.

Przewlekły ból i stopniowe ograniczenie ruchomości stawów kręgosłupa to wynik procesu zapalnego obejmującego stawy krzyżowo-biodrowe oraz stawy kręgosłupa. Spondyloartropatie osiowe (SpA), w tym zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) i nieradiograficzna postać spondyloartropatii osiowej należą do chorób reumatycznych.

Dzięki nowoczesnym lekom biologicznym pacjenci z osiową spondyloartropatią mogą funkcjonować społecznie. Zwłaszcza że od 1 lipca refundowane są kolejne leki spowalniające postęp tych chorób. Aby jednak potrzebujący mogli skorzystać z nowych metod leczenia, konieczne jest jednak wczesne rozpoznanie, a nie średnio siedmioletnie opóźnienie w diagnozie.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przygotowało raport „Osiowe spondyloatropatie w Polsce. Wczesna diagnoza, dostępność do innowacyjnych terapii oraz personalizacja leczenia kluczem do osiągnięcia sukcesu populacyjnego.” To potężny zastrzyk wiedzy na temat tych chorób.

Specyficzny przebieg u kobiet

Dużym problem w praktyce klinicznej jest odmienność objawów klinicznych spondyloartropatii u kobiet.

„Manifestacja tej dolegliwości może nie być tak typowa jak u mężczyzn, a często tzw. objawy osiowe dotyczą także kręgosłupa szyjnego lub piersiowego. Ponadto u kobiet choroba przebiega częściej z zapaleniem stawów obwodowych i przyczepów ścięgnistych. Chorobie częściej towarzyszą, nieswoiste zapalenia jelit oraz łuszczyca, a także fibromialgia i depresja. U kobiet częściej też nie obserwujemy progresji spondyloartropatii do ZZSK, ale objawy kliniczne zapalenia są równie ciężkie” – mówi dr Marcin Stajszczyk, autor raportu, przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji.

W przypadku ZZSK zmiany zapalne widać na klasycznym zdjęciu radiologicznym stawów krzyżowo-biodrowych, a w przypadku spondyloartropatii nieradiograficznej konieczne jest badanie rezonansem magnetycznym tych stawów. Częstość występowania ZZSK w populacji ogólnej szacowana jest na ok. 0,3–0,4 proc. w krajach Europy Środkowej. Nieradiograficzna postać osiowej spondyloartropatii według różnych badań dotyczy od ok. 0,1–0,5 proc. do nawet powyżej 1% populacji. Choroba zaczyna się przed 45 r.ż., a szczyt zachorowań przypada na ok. 30 r.ż. Najnowsze badania pokazują, że opóźnienie rozpoznania może wynosić od 9 do 14 lat u kobiet i od 5 do 7 lat u mężczyzn.Pielgrzymowanie od lekarza do lekarza

Pacjenci z bólem pleców zgłaszają się do lekarzy rodzinnych, ortopedów, medycyny pracy czy neurologów. Ci specjaliści nie traktują jednak tego objawu jako zapalenia.

„Opracowane m.in. przez reumatologów formularze przesiewowe, pozwalające na identyfikacje chorych z zapalnym bólem krzyża, nie są stosowane w praktyce na poziomie ambulatorium. Musimy wspólnie z lekarzami innych specjalności skuteczniej wyłapywać tych pacjentów” – podkreśla prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów NIGRiR w Warszawie.

Dzieci też chorują na choroby reumatyczne

Średni wiek zachorowania w przypadku młodzieńczej spondyloartropatii wynosi ok. 12 lat, a opóźnienie diagnostyczne może być porównywalne do opóźnienia u pacjentów dorosłych i wynosi ok. 6 lat. Brak szybkiej diagnozy może wynikać z odmiennego początku choroby u dzieci, u których zapalenie przyczepów ścięgnistych lub stawów dominują, a typowy zapalny ból pleców pojawia się tylko u kilku procent pacjentów. Młodzieńcza spondyloartropatia częściej rozpoznawana jest u chłopców.

„Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych może być nieme klinicznie (bezobjawowe – red.) na początku choroby, dlatego kryteria klasyfikacyjne mają mniejszą czułość w praktyce pediatrycznej. Najnowsze dane pokazują, że częstość występowania poszczególnych postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) zmienia się istotnie wraz z wiekiem. U dzieci poniżej 5 r.ż. zdecydowanie dominuje postać z zajęciem niewielu stawów. W wieku 5-11 lat postacie mogące obejmować młodzieńcze spondyloatropatie rozpoznawane są już u 18 proc. dzieci (w całej populacji z MIZS – red.), a powyżej 11 r.ż. aż u 38 proc.. W Polsce, co pokazują opublikowane dane z województwa małopolskiego, dzieci z rozpoznaniem MIZS ze spektrum spondyloatropatii mogą stanowić ok. 14 proc. całej populacji z MIZS” – mówi prof. Zbigniew Żuber, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, kierownik Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Oddziału Klinicznego Pediatrii, Reumatologii z pododdziałem Alergologii, Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.Słaby dostęp do leków biologicznych

Dane za 2021 r. pokazują, że w Polsce leczonych biologicznie było ok. 4,2 tys. chorych z ZZSK i ok. 400 chorych z nrSpA (postać osiowa i obwodowa łącznie). Wstępne dane z 2022 r. wskazują na odpowiednio ok. 4,7 tys. i ok. 500 chorych.

„Obserwowany przyrost liczby leczonych pacjentów w przypadku ZZSK jest stały na poziomie kilkuset chorych, czyli ok. 10 proc. rocznie, a w przypadku nrSpA, z uwagi na bardzo niską bazę, ale także istotną zmianę kryteriów kwalifikacji w 2020 r., liczba leczonych pacjentów uległa w ostatnich dwóch latach podwojeniu. Biorąc pod uwagę epidemiologię i rozwój metod diagnostycznych, dostępność do leczenia biologicznego w tym wskazaniu powinna być jednak na znacznie wyższym poziomie” – mówił dr Marcin Stajszczyk.

Refundacja leków biologicznych szansą dla pacjentów

Refundacja od 1 lipca 2022 r. iksekizumabu i sekukinumabu w ZZSK oraz w spondyloartropatii bez zmian radiograficznych będzie istotnym elementem zwiększającym skuteczność terapii dla szerszej grupy pacjentów.

„Nowe kryteria diagnostyczne pozwalają rozpoznać chorobę wcześniej, zanim u chorego rozwinie się zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. To z kolei daje większe szanse na zahamowanie postępu choroby, przez co pacjent ma szansę na normalne życie i pełną sprawność fizyczną. Stosowanie klasycznego leczenia, czyli niesterydowych leków przeciwzapalnych, daje chorym ulgę w bólu, ale może nie chronić przed postępem choroby. Leki biologiczne stanowią ogromny postęp w leczeniu chorych ze spondyloartropatią osiową – podkreślał prof. Włodzimierz Samborski – prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. – Badania pokazują, że zastosowane na wczesnym etapie choroby ograniczają postępujące uszkodzenie stawów kręgosłupa. Istotne różnice kliniczne w obrazie choroby u kobiet i mężczyzn stanowią powód większego opóźnienia diagnostycznego u kobiet, ale także – jak pokazują najnowsze analizy – mogą leżeć u podstaw różnej skuteczności leków biologicznych u obu płci” – dodaje ekspert.

Dzieci także mogą korzystać z leków biologicznych, ale jest gorzej z refundacją

„W przypadku młodzieńczych spondyloartropatii spośród leków biologicznych zarejestrowane wskazanie w jednej postaci od 6 r.ż. posiada adalimumab, a w dwóch postaciach od 12 r.ż. etanercept. Żaden z ww. leków nie jest w Polsce refundowany w tych wskazaniach. Pierwszy lek hamujący aktywność interleukiny 17 – sekukinumab – został zarejestrowany do leczenia dzieci w wieku 6 lat lub starszych z oboma postaciami młodzieńczej spondyloartropatii w Europie w maju 2022 r., co może się istotnie przyczynić do poprawy rokowania u tych pacjentów. Mamy nadzieję, że będzie dostępny dla dzieci w Polsce” – mówi prof. Zbigniew Żuber.Oszczędności z tytułu właściwego leczenia

„Dane pokazują, że realne łączne oszczędności płatnika w ostatnich latach na leczeniu biologicznym sięgają kilkuset mln zł, z czego zdecydowana większość przypada na reumatologię. Oszczędności te powinny być reinwestowane w dalszą poprawę jakości opieki w tym obszarze” – podkreśla dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspert systemu ochrony zdrowia, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia i Center of Value Based Healthcare Uczelni Łazarskiego.

Pacjenci z chorobami reumatycznymi często nie są w stanie normalnie pracować, relatywnie często korzystają ze zwolnień lekarskich

„Łączna potencjalna utrata PKB na skutek absencji chorobowej w latach 2017–2021 wyniosła według przyjętej w raporcie metodologii prawie 450 mln zł. Przy czym dane dotyczące kosztów pośrednich są z pewnością niedoszacowane. Pewien odsetek chorych, którzy korzystają obecnie ze zwolnień lekarskich z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej lub innych patologii kręgosłupa ma de facto nierozpoznaną chorobę ze spektrum zapalnej spondyloartropatii. Całkowita liczba dni absencji chorobowej łącznie dla kilku niezapalnych chorób kręgosłupa wynosiła tylko w 2021 r. prawie 30 mln. Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne wskazujące, że pewien odsetek chorych zgłaszających się do lekarza z bólem pleców spełnia kryteria spondyloartropatii, nawet ok. 1,5 mln dodatkowych dni absencji może wynikać z tych chorób w jednym roku” – podkreśla autor raportu.

Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorób na Łuszczycę, zajmująca się również krzewieniem wiedzy o łuszczycowym zapaleniu stawów,  zauważa, że dzięki akcjom edukacyjnym pacjenci cierpiący na osiowe spondyloartropatie będą w stanie wymusić odpowiednie leczenie. Po jednym z webinarów prof. Kwiatkowskiej pacjent powiedział: już teraz wiem, o co mam prosić mojego lekarza.

Źródło: Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Raport dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego: https://reumatologia.ptr.net.pl/files/raport_osiowe_spondyloartropatie_w_polsce_ptr_hcs_warszawa_2022.pdf 

 

Źródło informacji: Serwis Zdrowie

PAP MEDIA ROOM

Reklama

Lifestyle

Piękne i zdrowe stopy bez problemów – poznaj zalety korzystania z usług podologa w Kielcach!

Opublikowano

-

Podologia to dziedzina medycyny, która w ostatnich latach zyskuje na popularności. Zajmuje się ona diagnozowaniem, leczeniem oraz profilaktyką schorzeń stóp. W Kielcach, podobnie jak w innych miastach Polski, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest troska o stopy. (więcej…)

Czytaj dalej

Wiadomości z regionu

Czerwona Góra: Robot pomoże w operacjach leczenia nowotworu jelita grubego

Opublikowano

-

fot. czerwonagora.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze jako jedna z pierwszych placówek w województwie świętokrzyskim wprowadza małoinwazyjną metodę operacyjnego leczenia nowotworu jelita grubego z wykorzystaniem robota. To zabiegi znacznie mniej obciążające dla pacjentów, a zarazem dające nieporównywalnie lepsze rezultaty. Pierwsze operacje zaplanowano już na wrzesień. (więcej…)

Czytaj dalej

Wiadomości z Kielc

Bezprzewodowe aparaty KTG w szpitalu na Czarnowie. Duże ułatwienie dla rodzących kobiet

Opublikowano

-

fot. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach / wszzkielce.pl

Sala Porodowa Kliniki Położnictwa i Ginekologii doposażona została w dodatkowe bezprzewodowe aparaty KTG. Urządzenie pozwala na monitorowanie akcji serca płodu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy. (więcej…)

Czytaj dalej

Wiadomości z Kielc

Dzwon Życia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Zabrzmi zawsze, gdy pacjent zakończy leczenie

Opublikowano

-

fot. Świętokrzyskie Centrum Onkologii

W holu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zamontowany został Dzwon Życia. Zabrzmi za każdym razem, gdy pacjent po zakończeniu leczenia onkologicznego będzie opuszczał ośrodek. Ozdrowieniec opuszczający mury ŚCO będzie mógł trzykrotnie uderzyć w ten dzwon i oznajmić światu, że odniósł zwycięstwo nad rakiem. (więcej…)

Czytaj dalej

Wiadomości z Kielc

Pacjenci z różą na oddziale zakaźnym w Kielcach. Tak wielu nie było od lat!

Opublikowano

-

fot. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach / wszzkielce.pl

Kilkoro pacjentów z różą, zakaźną chorobą bakteryjną skóry, przebywa w Klinice Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Liczba hospitalizowanych pacjentów, od pewnego czasu, mimo rotacji, nie maleje. Lekarze mówią, że tak wielu chorych na różę nie było od lat. Nie należy mylić jej z różyczką, czyli chorobą wirusową dzieci. (więcej…)

Czytaj dalej

Lifestyle

Zadbaj o skórę po kąpielach w morskiej wodzie

Opublikowano

-

Wakacje to nie tylko kontakt z intensywnymi promieniami słonecznymi. Wiele osób słusznie kojarzy je także z okazją do kąpieli w morskiej wodzie. Czy przebywanie w morzu jest w stanie wpływać niekorzystanie na wygląd skóry? Jeśli przestrzega się kilku zaleceń, trudno mówić o powodach do obaw. (więcej…)

Czytaj dalej

Najnowsze informacje

Artykuł sponsorowany4 dni temu

Wywłaszczenie: co to jest i czy należy się odszkodowanie?

Wywłaszczenie to ograniczenie lub pozbawienie prawa własności właściciela danej nieruchomości. Na ogół chodzi o sytuacje, w których wywłaszczenie nieruchomości umożliwi realizację jakiejś inwestycji zleconej przez rząd...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Anekke – stylowe torebki dla każdej modnej kobiety!

W dzisiejszym szybkim tempie życia, modna kobieta potrzebuje nie tylko eleganckiej garderoby, ale również odpowiednich akcesoriów, które podkreślą jej wyjątkowy styl i osobowość. Jednym z najważniejszych...

Artykuł sponsorowany2 tygodnie temu

Gdzie na wakacje w styczniu? Najlepsze kierunki na słoneczny urlop

Styczeń może być miesiącem, kiedy wiele regionów na półkuli północnej doświadcza zimowej aury, ale to nie znaczy, że nie można znaleźć ciepłego i słonecznego miejsca na zimowy wypoczynek....

Na sygnale2 tygodnie temu

Pociąg staranował osobówkę! Widowiskowe ćwiczenia koło Kielc [zdjęcia]

W miejscowości Bławatków (gmina Piekoszów) odbyły się manewry służb ratowniczych. Zainscenizowano zdarzenie, w którym pociąg staranował samochód osobowy, który wjechał na tory. Celem akcji było...

Wiadomości z regionu2 tygodnie temu

Czerwona Góra: Robot pomoże w operacjach leczenia nowotworu jelita grubego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze jako jedna z pierwszych placówek w województwie świętokrzyskim wprowadza małoinwazyjną metodę operacyjnego leczenia nowotworu jelita grubego z wykorzystaniem...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Miasto liczy na pieniądze od rządu. Chodzi o inwestycję wartą ponad 100 mln złotych

Miasto Kielce szykuje się do uzbrojenia terenów przemysłowych w rejonie ulic Olszewskiego, Łódzkiej, Hubalczyków i Morawieckiego. Inwestycję oszacowano na 102 miliony złotych. Urząd Miasta...

Kultura2 tygodnie temu

Co dzieje się na budowie nowej siedziby teatru Kubuś? Mamy zdjęcia

Budowa nowej siedziby dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” przy ul. Zamkowej w Kielcach zmierza do końca. Wszystkie ściany zewnętrzne budynku mają już elewacje,...

Dzieje się3 tygodnie temu

Kolejna giełda kolekcjonerska już w sobotę. To gratka dla miłośników antyków

W sobotę (16 września) w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska.

Wiadomości z Kielc3 tygodnie temu

Bezprzewodowe aparaty KTG w szpitalu na Czarnowie. Duże ułatwienie dla rodzących kobiet

Sala Porodowa Kliniki Położnictwa i Ginekologii doposażona została w dodatkowe bezprzewodowe aparaty KTG. Urządzenie pozwala na monitorowanie akcji serca płodu oraz czynności skurczowej mięśnia...

Artykuł sponsorowany3 tygodnie temu

Męska bluza marki Bytom – materiał ma znaczenie dla stylu i komfortu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie mody, mężczyźni coraz częściej kładą nacisk na jakość, trwałość i styl swoich ubrań. Marka Bytom wyróżnia się...

Artykuł sponsorowany3 tygodnie temu

Jak zbudować taras drewniany?

Rosnąca popularność tarasów drewnianych wynika zarówno z ich funkcjonalności, jak i pięknego wyglądu. Są świetnym przedłużeniem domów, w tym nawet charakteryzujących się nowoczesnym designem....

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Łożyska toroidalne CARB – jak są zbudowane?

Łożyska toroidalne CARB zostały pierwszy raz przedstawione na rynku przez firmę SKF w roku 1995. Jest tyo zupełnie nowy rodzaj łożyska, który zalicza się...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Mieszkańcy Kielc zamawiają Zbiorniki Betonowe

W obliczu wzrastającej świadomości ekologicznej, coraz większa liczba mieszkańców Kielc decyduje się za inwestycjami sprzyjającymi harmonijnemu współżyciu z naturą oraz zrównoważonemu wykorzystywaniu dostępnych zasobów....

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Wróżka Online – czy wirtualne wróżby są równie skuteczne jak osobiste?

W świecie cyfryzacji wiele usług przeniosło się do przestrzeni wirtualnej. Wróżby, dawniej kojarzone z jarmarkami czy specjalnymi gabinetami, dziś zdobywają serca wielu osób w formie...

Wiadomości z Kielc1 miesiąc temu

Wysokie wieżowce obok dworca autobusowego? Znamy plany inwestycji przy ul. Czarnowskiej [wizualizacje]

Dwa 21-kondygnacyjne wieżowce mogą powstać w samym centrum Kielc, na przeciwko Dworca Autobusowego, w miejscu budynku po dawnym kinie Romantica. Plany przygotowuje pracownia „Kamiński...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Jak obstawiać zakłady bukmacherskie w żużlu? Poradnik

Żużel to ekscytujący sport motorowy, który cieszy się ogromną popularnością wśród fanów sportu na całym świecie, w tym także w Polsce. Ten widowiskowy sport, znany...

Wiadomości z Kielc1 miesiąc temu

Do kieleckiej Katedry wprowadzono relikwie Jana Pawła II. W tle… temat aborcji [zdjęcia]

Do kieleckiej Katedry wprowadzono relikwie Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się we wtorek, w dniu Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do świątyni trafiła m.in. sutanna,...

Sport1 miesiąc temu

4,5 tys. pluszowych misiów na murawie stadionu Korony. Kibice pomogli domom dziecka

4528 maskotek z akcji „Dorzuć misie” trafi do dzieciaków z domów dziecka. To efekt akcji zorganizowanej na stadionie Korony Kielce podczas ostatniego meczu z Górnikiem Zabrze....

Wiadomości z Kielc1 miesiąc temu

Cenna inicjatywa. W kieleckim Parku stanęła lodówka społeczna

Kielczanie mogą podzielić się nadmiarem jedzenia, zostawiając je w lodówce społecznej znajdującej się za muszlą koncertową w Parku Miejskim. W stacji społecznej, oprócz lodówki, znalazł...

Wiadomości z Kielc1 miesiąc temu

Kielczanie wskazali lokalizacje dla 100 nowych ławek w śródmieściu

Kielczanie wskazali lokalizacje dla 100 nowych ławek w śródmieściu. To projekt z budżetu obywatelskiego. Zgodnie z intencją wnioskodawców, to sami mieszkańcy w internetowym głosowaniu mieli wskazać...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Dlaczego warto wybrać drewniane domki ogrodowe?

Własny ogród lub działka rekreacyjna to duży przywilej dla miłośników przyrody. Niestety, pogoda zwłaszcza latem potrafi dać w kość. Jak się przed nią ochronić?...

Biznes1 miesiąc temu

FedEx otworzył w Kielcach dużą sortownię i magazyn. Za ważenie, skanowanie i sortowanie odpowiada komputer

Międzynarodowa firma kurierska FedEx otworzyła w Kielcach nowoczesny obiekt magazynowo-biurowy. Inwestycję zrealizowano przy ul. Robotniczej. Budynek ma ponad 2 600 metrów kwadratowych powierzchni.

Artykuł sponsorowany2 miesiące temu

Jakie są rodzaje cementu?

Cement to spoiwo budowlane, które w branży budowlanej jest jednym z podstawowych. Z jego wykorzystaniem powstają różnego rodzaju budynki, ale także drogi i mosty. W markecie budowlanym...

Artykuł sponsorowany2 miesiące temu

Wybór nagrobka – co warto wiedzieć?

Wybór nagrobka dla bliskiej osoby yo często bardzo trudna i emocjonalna decyzja. Nagrobek to nie tylko miejsce upamiętnienia, ale również symboliczny sposób uczczenia pamięci o osobie...

Dzieje się2 miesiące temu

Ulicami Kielc przejdzie trzeci Marsz Równości. Znamy termin i trasę przemarszu

19 sierpnia ulicami Kielc przejdzie trzeci Marsz Równości. W tym roku wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Równej Polski już czas”.

Reklama

Z kraju i ze świata

Z kraju i ze świata2 miesiące temu

Kolczak zbrojny widziany w kolejnych regionach Polski. Jego ukąszenie jest groźne dla człowieka

W kolejnych regionach Polski zauważono kolczaka zbrojnego, jednego z nielicznych pająków występujących w Polsce, których ukąszenie wywołuje objawy zatrucia.

Wiadomości z regionu3 miesiące temu

W wakacje codziennie ponad 100 dodatkowych połączeń Polregio

Polregio na okres turystyczny uruchomiło dodatkowe pociągi i zwiększyło częstotliwość na najpopularniejszych trasach. W tym roku będzie to 107 dodatkowych połączeń dziennie. 

Z kraju i ze świata5 miesięcy temu

Prawo.pl: Zbieranie „charytatywnych nakrętek” możliwe tylko do połowy 2024 r.

Akcje zbierania nakrętek na zakup np. sprzętu dla niepełnosprawnych, w które zaangażowane są lokalne społeczności wkrótce odejdą do lamusa – informuje Prawo.pl.

Dom i ogród5 miesięcy temu

Bez świadectwa nie sprzedasz ani nie wynajmiesz mieszkania

28 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż i wynajem nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne...

Z kraju i ze świata5 miesięcy temu

Na granicy polsko-rosyjskiej ruszyła budowa elektronicznej zapory

Na granicy polsko-rosyjskiej rozpoczęła się budowa zapory elektronicznej. Bariera będzie miała długość około 200 km i obejmie zasięgiem całą lądową granicę z obwodem...

Przeczytaj też

Lifestyle2 miesiące temu

Polerowanie Apple Watch oraz inne naprawy sprzętu Mac

Apple, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, cieszy się ugruntowaną reputacją pod względem jakości i niezawodności swoich produktów. Wielu uważa, że produkty tej firmy...

Lifestyle2 miesiące temu

Turcja – nie tylko kebab! Tajemnice kraju, które musisz odkryć

Turcja to kraj pełen kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją, a wschód z zachodem. Choć wielu kojarzy ją głównie z kebabem i pięknymi plażami, Turcja ma o wiele...

Lifestyle2 miesiące temu

Jak działają koktajle do mezoterapii?

Mezoterapia to uznany w świecie kosmetologii i popularny na całym świecie sposób na opóźnienie procesów starzenia i zredukowania widoczności ich rezultatów. Klientki gabinetów medycyny estetycznej chętnie...

Samorząd2 miesiące temu

Kolejne mieszkania w dawnym liceum. Sale lekcyjne zostaną przebudowane

21 kolejnych lokali mieszkalnych powstanie w budynku po byłej szkole przy ulicy Jeziorańskiego 53. Miejski Zarząd Budynków podpisał umowę z wykonawcą. Inwestycja kosztować...

Nauka i oświata2 miesiące temu

Retro-gry wróciły do Muzeum Zabawek. Można nie tylko zobaczyć, ale też zagrać [ZDJĘCIA, WIDEO]

Co to jest Pong? Jak wyglądało ładowanie gier? I czy stare gry są trudniejsze od tych nowych? Tego i wielu innych ciekawostek można dowiedzieć się w Muzeum Zabawek...

Wiadomości z Kielc2 miesiące temu

Słynna kielecka mini-skocznia narciarska… rozpada się. Kosztowała prawie 100 tys. złotych

Wybudowana za prawie 100 tys. złotych mini skocznia narciarska w Kielcach… rozleciała się – informuje facebookowy profil „Scyzoryk się otwiera”.

Turystyka2 miesiące temu

Wielki labirynt w Kurozwękach już otwarty! W tym roku ma kształt układu słonecznego [ZDJĘCIA]

Turyści mogą już odwiedzać labirynt w Kurozwękach. Ma 4,5 hektara powierzchni i w tym roku uformowano go na kształt układu słonecznego. To nawiązanie do 550. rocznicy urodzin Mikołaja...

Dzieje się2 miesiące temu

Przed nami kolejna giełda kolekcjonerska. To gratka dla miłośników staroci

W sobotę (12 sierpnia) w Wojewódzkim Domu Kultury odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska.

Popularne artykuły