Social media

Lifestyle

Opieka paliatywna. Dlaczego nie warto zwlekać z jej rozpoczęciem?

Opublikowano

-

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE fot. pixabay / CC0 Creative Commons

Dom jest najbardziej naturalnym miejscem dla chorych. Dlatego, to właśnie tam powinniśmy obejmować opieką osoby przewlekle chore, o ile oczywiście jest to możliwe.

Z tego samego powodu dobrze sprawdzają się również hospicja domowe, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, która sprawia, że wracamy do naszych korzeni – mówi prof. Wojciech Leppert, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.Na czym polega medycyna paliatywna?

Słowa hospicjum, opieka paliatywna niejednokrotnie powodują niedobre skojarzenia, dlatego od jakiegoś czasu używamy terminu „opieka wspierająca”, które zdaje się być lepiej akceptowane. Zresztą to adekwatne – nasza praca polega na oferowaniu szeroko pojętego wsparcia chorym. To opieka całościowa, czyli obejmująca objawy wymagające leczenia i wszystkie inne problemy, które występują u chorych, także te dotyczące sfery psychologicznej, socjalnej, duchowej.

Wsparcie obejmuje również rodzinę pacjenta, zwłaszcza w warunkach domowych. Opieka nad chorymi przewlekle jest bowiem bardzo obciążająca, więc często pomocy wymagają całe rodziny, a nawet profesjonalni opiekunowie, zatrudnieni do pomocy przy chorym.

Kto jest kierowany do opieki paliatywnej?

Pacjenci, u których występuje poważne cierpienie związane z chorobą o niekorzystnym rokowaniu, z nasilonymi objawami wymagającymi leczenia i powodującymi szereg zaburzeń zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Warto pamiętać, że pacjent cierpi nie tylko z powodu bólu, ale także dlatego, że choroba postępuje uniemożliwiając mu normalne, codzienne funkcjonowanie. A to zaburza sferę społeczną i psychiczną.

Jest coś takiego jak wczesna opieka paliatywna?

Mówi się o niej już od jakiegoś czasu. W 2010 r. w bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym The New England Journal of Medicine ukazał się artykuł, w którym autorzy wykazali, że wczesna opieka paliatywna daje wymierne korzyści w postaci poprawy jakości życia, a to jest przecież głównym celem opieki paliatywnej.

Co ciekawe wykazano także, że chorzy żyli dłużej, a byli to pacjenci z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, chorobą o niekorzystnym rokowaniu. Jak widać takie postępowanie ma sens, dlatego zachęcamy, aby chorzy byli kierowani do nas wcześniej, nie w ostatnim stadium choroby. Mamy wtedy okazję lepiej ją zorganizować, a pacjent bardziej na tym skorzysta.Jakie wyzwania stoją przed medycyną paliatywną?Chcemy, żeby ta opieka nie była oderwana od innych dziedzin medycyny i jednocześnie zachowywała pewne wartości etyczne. Opieka paliatywna jest stosunkowo młodą dziedziną musimy więc starać się o jej właściwe miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Obecnie, opieką paliatywną najczęściej obejmowani są chorzy na nowotwory, ale istotnym wyzwaniem jest opieka nad pacjentami z chorobami nienowotworowymi, u których często występują objawy postępującej choroby i którzy wymagają naszej pomocy. Dlatego integracja z innymi dziedzinami medycyny wydaje się być bardzo istotna i może poprawić znacznie jakość naszej opieki.

Czy chorzy mogą być objęci opieką paliatywną pozostając w domu?

Jak najbardziej! Dla nas tak naprawdę to jest podstawa, punkt wyjścia. Już nestor polskiej opieki paliatywnej profesor Jacek Łuczak promował taki model pomocy chorym podkreślając, że najbardziej naturalnym miejscem dla chorych jest dom i dlatego to właśnie tam powinniśmy obejmować opieką chorych przewlekle. Początki ruchu hospicyjnego w Polsce były związane z wolontaryjną posługą lekarzy, pielęgniarek i osób innych zawodów, które zapewniały pacjentom opiekę i wsparcie w domach. Stąd wzięły się hospicja domowe, które notabene świetnie sprawdzają się właśnie teraz, w czasach pandemii, kiedy wielu pacjentów obawia się pobytu w szpitalu, gdzie jest ograniczony kontakt z rodziną i gdzie w ich odczuciu można ulec zakażeniu.

Co chory może otrzymać w ramach takiej opieki?

Są trzy formy opieki paliatywnej: domowa, stacjonarna i ambulatoryjna.

Opieka domowa w postaci hospicjum domowego, gdzie w stałych interwałach czasowych odbywają się wizyty członków wieloprofesjonalnego zespołu: lekarza (dwa razy w miesiącu), pielęgniarki (dwa razy w tygodniu) i w razie potrzeby – fizjoterapeuty, psychologa, czy innych, np. pracownika socjalnego, osoby duchownej, woluntariuszy.

Druga forma to opieka stacjonarna – chory jest przyjmowany na oddział medycyny paliatywnej lub do hospicjum stacjonarnego i tam staramy się zrobić wszystko, aby poprawić jakość życia. Dążymy jednak do tego, aby po kilku dniach lub tygodniach chory mógł wrócić do domu.

Trzeci rodzaj to opieka ambulatoryjna, czyli poradnia medycyny paliatywnej, gdzie chory, jeżeli jest w dobrym stanie ogólnym, przychodzi do nas sam, a jeśli nie jest w stanie, rodzina zgłasza się do nas ze skierowaniem i wspólnie ustalamy, która forma byłaby najwłaściwsza – czy hospicjum domowe, czy może, przy stabilnym stanie ogólnym, rzadsze odwiedzanie chorych w domu w ramach poradni medycyny paliatywnej.Istnieją nieliczne dzienne ośrodki opieki paliatywnej i szpitalne zespoły wspierające opieki paliatywnej (głównie działające, jako konsultacje lekarza specjalisty medycyny paliatywnej dla chorych leczonych na różnych oddziałach w szpitalach, które nie posiadają oddziału medycyny paliatywnej). Chcielibyśmy, aby te dwie ostatnie formy opieki paliatywnej uzyskały finansowanie NFZ, który obecnie finansuje hospicja domowe, opiekę stacjonarną i poradnię medycyny paliatywnej, a także hospicja domowe dla dzieci i opiekę perinatalną.

Dlaczego ludzie obawiają się opieki paliatywnej?

Standardem myślenia jest, że z hospicjum już się nie wychodzi, a trzeba powiedzieć, że wielu chorych jest wypisywanych z oddziałów medycyny paliatywnej, bądź z hospicjów stacjonarnych do domu. Niektórzy chorzy obawiają się też, że kiedy trafią do nas, utracą możliwość leczenia przyczynowego, w tym przeciwnowotworowego, tymczasem chorzy są często leczeni wspólnie przez nas i onkologów, co zwłaszcza dla pacjentów, którzy są w stabilnym stanie ogólnym, jest rozwiązaniem optymalnym.

Ponadto skuteczne leczenie bólu i innych objawów oraz wsparcie duchowe i psychologiczne umożliwia wielu pacjentom możliwość kontynuacji leczenia przyczynowego, w tym także niejednokrotnie nowych możliwości terapeutycznych, np. dla chorych na nowotwory są to terapie molekularne, czy immunoterapia. Choroba nowotworowa i inne schorzenia w przebiegu których pacjenci są obejmowani opieką paliatywną mają najczęściej charakter przewlekły, a pacjenci mogą żyć przez długi okres czasu, np. miesiące, czy niekiedy lata. Dzisiaj możliwości leczenia lub utrzymywania chorych w całkiem dobrej jakości życia są coraz większe, dlatego naprawdę warto skorzystać z naszej opieki.

Co jest waszą największą bolączką?

Wciąż mamy problem ze specyfiką naszej dziedziny. Opieka paliatywna to dziedzina interdyscyplinarna, gdzie razem pracują lekarze i pielęgniarki, ale również fizjoterapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni, osoby duchowne i wolontariusze.  Zatrudniamy cały przekrój różnych zawodów, jest to praca zespołowa i zespół wieloprofesjonalny. Tym samym trudno nas dopasować do typowej specjalizacji medycznej, a  to rodzi pewne problemy, ponieważ jesteśmy klasyfikowani, jako opieka szpitalna (oddziały medycyny paliatywnej), poza szpitalna (hospicja domowe i hospicja stacjonarne) oraz opieka ambulatoryjna (poradnie medycyny paliatywnej).

Sytuacja pandemii powoduje również wiele problemów organizacyjnych jednostek, głównie dotyczących braku dostatecznej liczby lekarzy i pielęgniarek oraz ograniczenia wpływów uzyskiwanych od społeczeństwa przez stowarzyszenia wspierające wiele jednostek opieki paliatywnej. Chociaż Ministerstwo Zdrowia i NFZ przygotowały programy wsparcia, jednak w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost kosztów i konieczność dodatkowych wydatków jednostek, związanych m. in. ze środkami ochrony osobistej personelu i wzrostem wynagrodzeń personelu.Medycyna paliatywna to dziedzina stosunkowo młoda, także na świecie, więc potrzebuje solidnych podstaw pochodzących z badań naukowych.

Do tego potrzebujemy jednostek akademickich medycyny paliatywnej na wszystkich Uniwersytetach Medycznych i w Collegium Medicum uniwersytetów, a także powołania instytutów badawczych medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej, które będą dedykowane, zarówno prowadzeniu badań naukowych, jak i edukacji przeddyplomowej studentów medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii i psychologii oraz szkolenia podyplomowego w ramach specjalizacji medycyny paliatywnej dla lekarzy i pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek, a także edukacji w zakresie opieki paliatywnej dla fizjoterapeutów i psychologów.

Przygotowaliśmy właśnie dokument, który obecnie jest konsultowany w naszym środowisku, dotyczący standardów organizacji opieki paliatywnej dla pacjentów dorosłych, które po raz pierwszy obejmują w kompleksowy sposób kwalifikację chorych, organizację pracy jednostek i wskazują jak ma wyglądać zapewnienie opieki paliatywnej możliwie najwyższej jakości wszystkim potrzebującym chorym na nowotwory i pacjentom z chorobami nienowotworowymi.

Mamy nadzieję, że opracowane zalecenia zostaną przyjęte w optymalnym kształcie, co znacznie ułatwi chorym dostęp do naszej opieki, a personelowi pomoże w codziennej pracy i stałym podnoszeniu kwalifikacji.

Rozmawiała Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródło informacji: Serwis Zdrowie
(PAP Mediaroom)

Wiadomości z Kielc

Bezdomne zwierzęta ze schroniska w Dyminach czekają na nowy dom [ZDJĘCIA, WIDEO]

Opublikowano

-

fot. Urząd Miasta Kielce

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach na adopcję czeka blisko sto psów i kotów. Pracownicy ośrodka podkreślają, że wzięcie czworonoga ze schroniska jest dużym wyzwaniem i musi być przemyślaną decyzją. (więcej…)

Czytaj dalej

Lifestyle

Jak zapewnić dziecku bezpieczny powrót do szkoły? Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania

Opublikowano

-

W poniedziałek 18 stycznia uczniowie klas I-III wrócili do zajęć w szkole. Placówki otrzymały wytyczne, jak ma wyglądać nauczanie w reżimie sanitarnym. Postępując zgodnie z nimi, mają zapewnić bezpieczeństwo w szkole zarówno uczniom, jak i personelowi. (więcej…)

Czytaj dalej

Lifestyle

Dzień Babci i Dzień Dziadka okazją do podarowania seniorom pozytywnych emocji

Opublikowano

-

Babcia i dziadek odgrywają szczególną rolę w życiu wielu wnucząt, okazując im ciepło, kształtując tożsamość rodzinną. Czas z nimi spędzony jest dla dziecka wyjątkowo cenny. Nie dziwi więc fakt, że z okazji Dnia Babci i Dziadka chcielibyśmy podarować im coś szczególnego, wywołującego uśmiech na ich twarzy i pokazującego, jak bardzo cenimy ich obecność w naszym życiu.

Nie jest to jednak proste w czasie pandemii, dlatego oto kilka wskazówek jaką niespodziankę możemy im podarować, aby ich miło zaskoczyć. (więcej…)

Czytaj dalej

Wiadomości z regionu

Świętokrzyskie: Wilk padł ofiarą kłusowników. Zwierzę miało na szyi pętle ze stalowej linki

Opublikowano

-

fot. facebook / Nadleśnictwo Daleszyce

Drastyczne odkrycie w lesie na terenie Nadleśnictwa Daleszyce. Jeden z leśniczych dostał informacje o znalezieniu martwego wilka. Na szyi zwierzęcia była pętla ze stalowej linki. (więcej…)

Czytaj dalej

Dom i ogród

Jak funkcjonalnie i tanio urządzić mieszkanie?

Opublikowano

-

Czy meble muszą być drogie? Akcesoria do dekoracji oraz stylowe meble wiele osób mogą przyprawić o zawrót głowy, ale ich ceny… Często również. Czy jednak naprawdę nie ma sposobów na to, aby urządzić tanio, stylowo oraz funkcjonalne mieszkanie? Oczywiście, że są. Zapraszamy do artykułu, w którym doradzamy jak ekonomicznie i bardzo elegancko budować stylizacje w salonie, kuchni czy sypialni. (więcej…)

Czytaj dalej

Lifestyle

Lubisz grać na PC? Płacisz za to 50 zł miesięcznie!

Opublikowano

-

Okazuje się, że granie na komputerze zostawia za sobą spory rachunek za prąd. Ciężko przyznać, że tak z pozoru niewielki i cichy sprzęt, może generować tak olbrzymie koszty. A jednak! Czy wiesz, że 4 godziny grania na średniej klasie sprzęcie będzie kosztować Cię po miesiącu ponad 50 złotych? To cena dobrej gry, nieprawdaż? Sprawdźmy, z czego wynika na kalkulacja. (więcej…)

Czytaj dalej

Najnowsze informacje

Wiadomości z regionu7 godzin temu

Świętokrzyskie: Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem przekroczyła już tysiąc

Liczba zgonów wśród zakażonych koronawirusem mieszkańców województwa świętokrzyskiego przekroczyła już tysiąc. W czwartek (21 stycznia) Ministerstwo Zdrowia podało, że w...

Wiadomości z Kielc8 godzin temu

Bezdomne zwierzęta ze schroniska w Dyminach czekają na nowy dom [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach na adopcję czeka blisko sto psów i kotów. Pracownicy ośrodka podkreślają, że wzięcie...

Wiadomości z regionu10 godzin temu

CBOS: 56 proc. Polaków chce się zaszczepić przeciw COVID-19. 30 proc. deklaruje, że się nie zaszczepi

56 proc. dorosłych Polaków chciałaby zaszczepić się przeciw COVID-19, 30 proc. nie chce się szczepić – wynika ze styczniowego sondażu...

Wiadomości z Kielc10 godzin temu

Kielczanka nagrała piosenkę z tekstów, które padły podczas finałów WOŚP [WIDEO]

Kielczanka nagrała piosenkę z wypowiedzi które padały podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Utwór powstał z okazji zbliżającego się 29....

Wiadomości z regionu15 godzin temu

Ministerstwo Zdrowia: W świętokrzyskim wzrost dobowej liczby zgonów wśród osób zakażonych

W ciągu ostatniej doby w województwie świętokrzyskim zmarło 26 osób zakażonych koronawirusem – poinformowało w czwartek (21 stycznia) Ministerstwo Zdrowia....

Drogi i komunikacja16 godzin temu

Prace społeczne za jazdę bez biletu? ZTM zapowiada ostrą walkę z gapowiczami

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zapowiada bardziej skuteczną walkę z osobami, które jeżdżą bez biletu. Urzędnicy zapowiadają, że po trzykrotnym...

Wiadomości z Kielc1 dzień temu

W szpitalu na kieleckim Czarnowie podają drugą dawkę szczepionki. Wiemy ile osób już zostało zaszczepionych

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach rozpoczął podawanie drugiej dawki szczepionki na koronawirusa. W pierwszej kolejności otrzymały je te osoby, które...

Policja2 dni temu

Nieuczciwy kurier zdemaskowany przez kielecką policję. Kradł paczki i pieniądze

Kara więzienia grozi 28-letniemu kurierowi oszustowi. Nieuczciwego dostawcę zdemaskowali policjanci z Wydziału Kryminalnego kieleckiej komendy miejskiej.

Drogi i komunikacja2 dni temu

Na ważnym skrzyżowaniu w Kielcach stanie fotoradar. ITD ogłosiła już przetarg

Na skrzyżowaniu Alei Solidarności, Sandomierskiej, Źródłowej i IX Wieków Kielc ma zostać ustawiony fotoradar. Inspekcja Transportu Drogowego ogłosiła w tej...

Drogi i komunikacja2 dni temu

Od soboty kolejne zmiany w kieleckiej komunikacji. Jedna linia do likwidacji, dwie zmienią trasy [MAPY]

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza kolejne zmiany w komunikacji miejskiej. W sobotę (23 stycznia) całkowicie zlikwidowana zostanie linia nr 39.  Nowe...

Wiadomości z Kielc2 dni temu

Kielce pomogą dojechać na szczepienie. Działa już specjalna miejska infolinia

Urząd Miasta Kielce zapowiada możliwość skorzystania z dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi.

Wiadomości z Kielc3 dni temu

Sanepid w obstawie Policji kontrolował restaurację na Czarnowie. Chodzi o bistro otwarte mimo obostrzeń

Pracownicy Sanepidu w obstawie Policji kontrolowali we wtorkowe przedpołudnie restaurację Family Bistro na kieleckim Czarnowie. Lokal w poniedziałek zapowiedział pełne...

Policja3 dni temu

Świętokrzyskie: Tajemnicza śmierć na stacji paliw. Nie żyje 58-letni mężczyzna

Tragedia na jednej ze stacji paliw w Sobkowie w powiecie jędrzejowskim. W toalecie znalezione zostało ciało 58-letniego mężczyzny. Makabrycznego odkrycia...

Wiadomości z regionu3 dni temu

Świętokrzyskie: Wilk padł ofiarą kłusowników. Zwierzę miało na szyi pętle ze stalowej linki

Drastyczne odkrycie w lesie na terenie Nadleśnictwa Daleszyce. Jeden z leśniczych dostał informacje o znalezieniu martwego wilka. Na szyi zwierzęcia...

Wiadomości z Kielc3 dni temu

Kieleckie Bistro otworzyło się mimo rządowych obostrzeń. Klienci mogą zjeść przy stoliku

„Informujemy iż od dzisiaj jesteśmy już otwarciu” – ogłosiło w poniedziałek Bistro Family na kieleckim Czarnowie. Lokal poinformował, że wróciła...

Wiadomości z Kielc3 dni temu

Kielecka Kadzielnia w śmieciach. Radni przedstawiają pomysły na uporządkowanie miasta

Zdjęcie zaśmieconego parkingu przed kielecką Kadzielnią zamieścił na swoim profilu na facebooku radny Marcin Chłodnicki. Zaznaczył, że w tej sprawie...

Wiadomości z regionu4 dni temu

„Pomagamy jak umiemy kobietom”. Rossmann ruszył z kolejną edycją swojej akcji pomocowej

Sieć drogerii Rossmann rusza z kolejną edycją swojej sztandarowej akcji pomocowej „Pomagamy jak umiemy kobietom”.

Polityka4 dni temu

Świętokrzyskie: Jarosław Kaczyński na mszy o… Amber Gold. Społecznicy piszą do sanepidu w sprawie dystansu społecznego w kościele

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął udział we mszy świętej w w Starachowicach, w rocznicę śmierci jego matki Jadwigi Kaczyńskiej. Jego...

Polityka5 dni temu

„Kielce solidarne z Sędziami”. Przeciwnicy polityki PiS będą protestować przed Sądem Okręgowym

W poniedziałek (18 stycznia) przed Sądem Okręgowym w Kielcach odbędzie się kolejny protest w obronie wolnych sądów. Manifestację organizuje Komitet...

Wiadomości z Kielc5 dni temu

Trwa zbiórka darów dla pacjentów chorych na COVID-19 leczonych w szpitalu wojewódzkim

Wciąż potrzebna jest pomoc dla chorych na COVID-19, przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Do Domu Środowisk Twórczych przy...

Policja5 dni temu

Kielce: Policyjny pościg z finałem na ogrodzeniu posesji. Kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów

Policjanci z Komendy Miejskiej w Kielcach po pościgu zatrzymali 29-latka, który na ulicy Ściegiennego podjął próbę ucieczki przed kontrolą drogową....

Wiadomości z regionu5 dni temu

Lekarze ze szpitala na Czarnowie ostrzegają: wychłodzenie organizmu może być śmiertelnie niebezpieczne

Wychłodzenie organizmu może być śmiertelnie niebezpieczne. Każdego roku do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach trafiają pacjenci w stanie hipotermii. Nie...

Policja5 dni temu

Radiowozem w 20 minut ze Skarżyska do Kielc. Rodząca kobieta w porę trafiła do szpitala

Bardzo nietypową interwencję przeprowadzili policjanci skarżyskiej drogówki. Z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych wieźli do szpitala w Kielcach rodzącą bliźniaki...

Drogi i komunikacja6 dni temu

ZTM wprowadził istotne zmiany na trzech liniach. I już zapowiada następne

W sobotę (16 stycznia) wprowadzony został kolejny etap zmian w komunikacji miejskiej w Kielcach. Tym razem objął trzy linie autobusowe:...

Polityka6 dni temu

Świętokrzyskie: Radny PiS z zarzutami. Podczas domowej awantury zaatakował policjanta

Miejski radny Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednocześnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności...

Reklama

Z kraju i ze świata

Przeczytaj też

Wiadomości z regionu1 tydzień temu

Świętokrzyskie: Zuchwała kradzież jedliny. Mnóstwo ogołoconych drzew w lesie [ZDJĘCIA]

Do dwóch zuchwałych kradzieży stroiszu jodłowego doszło na początku roku na terenie Nadleśnictwa Barycz w powiecie koneckim w województwie świętokrzyskim.

Turystyka1 tydzień temu

Świętokrzyski Park Narodowy wprowadził całoroczne opłaty za wstęp na szlaki. Dotychczas pobierane były tylko latem

Świętokrzyski Park Narodowy wprowadził całoroczne opłaty za wstęp na szlaki. Dotychczas bilety trzeba było kupować w okresie od kwietnia.

Drogi i komunikacja1 tydzień temu

Straż Miejska zabrała się za busiarzy blokujących zatoki autobusowe. Założyła im blokady [ZDJĘCIA]

Straż Miejska w Kielcach nakłada kary na kierowców busów, którzy blokują zatoki autobusowe. Prywatni przewoźnicy mogą zatrzymać na przystankach tylko...

Dzieje się1 tydzień temu

Rocznica śmierci prezydenta Gdańska. Na kieleckim Rynku zapłonie serce ze świec

W czwartek (14 stycznia) na kieleckim Rynku ułożone zostanie serce ze świec. Wydarzenie zostanie zorganizowane w związku z drugą rocznicę...

Wiadomości z Kielc1 tydzień temu

Kupują kolejny sprzęt do szpitala tymczasowego w Targach Kielce. Ale szpital wciąż jest zamknięty

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zamawia kolejny sprzęt przeznaczony do zamkniętego wciąż tymczasowego szpitala, który powstał w halach Targów Kielce....

Drogi i komunikacja1 tydzień temu

Atak zimy sparaliżował komunikację miejską. Jeden z autobusów zjechał do rowu

Atak zimy doprowadził do paraliżu w komunikacji miejskiej.

Turystyka1 tydzień temu

Rządowa pomoc dla branży turystyki zimowej. Świętokrzyskie stoki nie mają na co liczyć

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt uchwały w sprawie wsparcia dla gmin górskich. Program zakłada refinansowanie 80 procent umorzenia podatku...

Straż miejska1 tydzień temu

Nie możesz uruchomić auta? Straż Miejska w Kielcach deklaruje gotowość do pomocy

Straż Miejska w Kielcach obiecuje pomoc kierowcom, którzy w czasie mrozów będą mieli problem z uruchomieniem własnego samochodu.

Popularne artykuły