Social media

Artykuł sponsorowany

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Opublikowano

-

Świadectwo energetyczne to nieodzowny dokument w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą go posiadać w celu określenia zużycia energii i efektywności energetycznej. W dokumencie znajdują się informacje o rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, zużyciu nieodnawialnej energii pierwotnej, energii użytkowej, udziale energii odnawialnej w rocznym zapotrzebowaniu na energię oraz o jednostkowej emisji CO2. Dla właściciela domu czy mieszkania kluczowym wskaźnikiem jest roczne zapotrzebowanie na energię końcową, które umożliwia oszacowanie kosztów utrzymania nieruchomości. W naszym wpisie znajdziesz kompleksowe informacje dotyczące świadectwa energetycznego. Dowiesz się, czym jest ten dokument, kto jest uprawniony do jego wystawiania, jakie informacje zawiera oraz kto jest zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Poruszamy również kwestie, kiedy certyfikat energetyczny nie jest wymagany, jakie są konsekwencje jego braku, od kiedy jest obowiązkowy, czy dotyczy on mieszkań i domów, czy będzie wymagany w 2024 roku, kto przeprowadza kontrolę świadectwa, ile kosztuje jego wydanie oraz gdzie można uzyskać świadectwo energetyczne w Kielcach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Kielc do zapoznania się z tym materiałem.

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat efektywności energetycznej jest kluczowym dokumentem wymaganym przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości. Posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe dla właścicieli nieruchomości, gdyż zawiera on istotne informacje o zużyciu energii i efektywności energetycznej danej nieruchomości. Certyfikat ten dostarcza szczegółowych danych o energii zużywanej na ogrzewanie, klimatyzację, ciepłą wodę oraz oświetlenie budynku.

Dzięki temu potencjalni kupcy lub wynajmujący w Kielcach mogą podjąć racjonalną decyzję, biorąc pod uwagę koszty związane z utrzymaniem nieruchomości. W dzisiejszym artykule skupimy się na omówieniu roli certyfikatu efektywności energetycznej i korzyści płynących z jego posiadania.

Kto wystawia świadectwa charakterystyki energetycznej?

W Kielcach znajduje się wiele wykwalifikowanych osób do wystawiania tego dokumentu. Świadectwo energetyczne budynku, znane również jako certyfikat energetyczny, jest dokumentem wystawianym przez wykwalifikowanych audytorów energetycznych. Aby uzyskać uprawnienia do wystawiania tego typu świadectw, audytor musi posiadać odpowiednie wykształcenie wyższe techniczne, najczęściej związane z budownictwem, architekturą lub inżynierią środowiska. Audytorzy energetyczni są rejestrowani w specjalnej bazie, co umożliwia weryfikację ich uprawnień. Świadectwo energetyczne jest niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości i odgrywa kluczową rolę w ocenie efektywności energetycznej budynków, co jest istotne zarówno dla właścicieli, jak i potencjalnych nabywców czy najemców.

Co to jest wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Rejestr Osób Uprawnionych do Sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej to oficjalny wykaz zawierający dane osób z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do przeprowadzania ocen energetycznych budynków. Ten rejestr stanowi cenne źródło dla specjalistów z sektora nieruchomości oraz osób prywatnych. W przypadku, gdy rozważasz sprzedaż, zakup lub wynajem nieruchomości, potrzebne będzie świadectwo charakterystyki energetycznej. Rejestr ułatwia znalezienie wykwalifikowanej osoby, która w profesjonalny i zgodny z przepisami sposób sporządzi wymagane świadectwo. Twoje świadectwo musi zawsze zawierać podpis osoby uprawnionej oraz zarejestrowanej w wykazie osób uprawnionuych do sporządzania świadectw energetycznych. Zrozumienie funkcji i znaczenia rejestru jest istotne, ponieważ gwarantuje, że osoby wydające świadectwa energetyczne są wiarygodne i posiadają odpowiednie kompetencje. Na rynku istnieje wiele osób oferujących usługi sporządzania świadectw energetycznych, jednak nie wszystkie z nich mają wymagane uprawnienia. Takie uprawnienia często wiążą się z koniecznością ukończenia studiów technicznych. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy potencjalny audytor jest wpisany na listę osób uprawnionych do wystawiania tych świadectw. Świadectwo sporządzone przez osobę nieuprawnioną jest uznawane za nieważne.

Jak wygląda świadectwo charakterystyki energetycznej?

Dokument zawiera istotne informacje, takie jak dane identyfikacyjne budynku, w tym jego adres i rok budowy, a także typ konstrukcji. Zawiera szczegółową charakterystykę energetyczną, która obejmuje informacje o izolacji, systemach grzewczych i wentylacyjnych oraz ich efektywności. Świadectwo może również zawierać rekomendacje dotyczące ulepszeń, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Ponadto, dokument ten zawiera dane audytora energetycznego, który przeprowadził ocenę, co jest istotne dla zapewnienia wiarygodności i precyzji informacji.

 

Kto musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać właściciele lub zarządcy, którzy planują sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Zgodnie z przepisami, jest to wymagane zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i użytkowych. Świadectwo to jest niezbędne również w przypadku nowo wybudowanych budynków, które są oddawane do użytku. W praktyce oznacza to, że każdy, kto chce sprzedać lub wynająć dom, mieszkanie, biuro czy inny budynek użytkowy, musi zapewnić, że budynek ten posiada aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej. Jest to dokument potwierdzający efektywność energetyczną budynku, co jest ważnym aspektem zarówno z perspektywy ekologicznej, jak i ekonomicznej.

Kiedy nie trzeba mieć certyfikatu charakterystyki energetycznej?

Istnieją określone sytuacje, w których nie jest wymagane posiadanie certyfikatu energetycznego. Zgodnie z przepisami, świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest konieczne dla budynków, które są używane mniej niż 4 miesiące w roku, a także dla tych, które mają niewielką powierzchnię użytkową (zazwyczaj mniej niż 50 metrów kwadratowych). Ponadto, certyfikat nie jest wymagany dla obiektów sakralnych oraz niektórych typów budynków przemysłowych, gospodarczych lub rolniczych. Ważne jest również, że budynki przeznaczone do rozbiórki lub te, które są chronione jako zabytki, również mogą być zwolnione z obowiązku posiadania tego dokumentu. Warto jednak pamiętać, że regulacje w tej materii mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów i zawsze warto sprawdzić aktualne wymagania prawne w danej lokalizacji.

Od kiedy trzeba mieć certyfikat charakterystyki energetycznej?

Obowiązek posiadania certyfikatu energetycznego, znanego również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, zaczął obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2009 roku. Zgodnie z tymi przepisami, certyfikat jest wymagany przy sprzedaży lub wynajmie każdego budynku lub niezależnej części budynku, takiej jak mieszkanie czy lokal użytkowy. Dodatkowo, od kwietnia 2023 roku przepisy zostały zaostrzone, wymagając świadectwa energetycznego dla każdego nowo wybudowanego budynku przy jego odbiorze, jak również w przypadku sprzedaży lub wynajmu istniejących nieruchomości. Obowiązek ten ma na celu zwiększenie świadomości o efektywności energetycznej budynków i jest częścią szerszych działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji CO2.

Co grozi za brak charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z nowelizacją ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości. W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie czy sprzedaży nieruchomości grozi grzywna – nawet do 5 tys. zł. Pouczenie notariusza o sankcji znajdzie się w każdym akcie notarialnym, do którego nie zostanie dostarczone świadectwo.

Czy właściciele mieszkań muszą mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od kwietnia 2023 roku wprowadzono nowe przepisy, zgodnie z którymi świadectwo energetyczne stało się obowiązkowe przy każdej transakcji sprzedaży lub najmu mieszkania. W sytuacji, gdy właściciel mieszkania planuje jego sprzedaż lub wynajem, jest zobowiązany do przedstawienia tego dokumentu potencjalnemu nabywcy lub przyszłemu lokatorowi. Analogicznie, osoby kupujące lub wynajmujące mieszkanie powinny oczekiwać otrzymania świadectwa energetycznego zarówno od deweloperów, jak i od osób prywatnych. Zmieniły się również wymagania dotyczące deweloperów – nie mogą oni już sporządzać jednego świadectwa dla całego budynku, lecz muszą dostarczyć odrębne świadectwo charakterystyki energetycznej dla każdego mieszkania. To stanowi istotny element procesu transakcyjnego, podkreślający znaczenie informacji o efektywności energetycznej indywidualnych lokali mieszkalnych.

Czy dom musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Od kwietnia 2023 roku posiadanie świadectwa energetycznego stało się obowiązkowe dla każdego, kto sprzedaje lub wynajmuje dom. W przypadku sprzedaży lub wynajmu, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przedstawienia tego dokumentu nabywcy lub przyszłemu lokatorowi. Z kolei osoby kupujące lub wynajmujące dom powinny oczekiwać otrzymania świadectwa energetycznego zarówno od deweloperów, jak i od osób prywatnych podczas finalizowania transakcji. To świadectwo jest kluczowe, ponieważ dostarcza informacji o efektywności energetycznej budynku, co jest istotnym aspektem zarówno dla sprzedających, jak i kupujących czy wynajmujących nieruchomości.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Koszt wystawienia certyfikatu za dom jednorodzinny wynosi obecnie około 500 zł, a średnia rynkowa cena świadectwa mieszkania wynosi około 350 zł. Na rynku pojawiło się niestety wiele usług oferujących nierzetelnie wykonane świadectwa, które w przyszłości mogą zostać zakwestionowane przez Ministerstwo Rozwoju i Transportu. Przy wyborze firmy poza ceną warto zwrócić uwagę na jej doświadczenie oraz opinie klientów.

Kto sprawdza świadectwa energetyczne?

Sprawdzaniem świadectwa energetycznego zajmują się zazwyczaj organy nadzoru budowlanego lub inne upoważnione instytucje, które mają za zadanie weryfikować zgodność tych dokumentów z obowiązującymi przepisami. Kontrole mogą być przeprowadzane w ramach rutynowych inspekcji budynków, jak również w odpowiedzi na zgłoszenia lub w ramach specyficznych procedur nadzorczych. Dodatkowo, w przypadku transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, świadectwo energetyczne często jest sprawdzane przez agencje nieruchomości lub bezpośrednio przez potencjalnych nabywców lub najemców, którzy chcą upewnić się co do efektywności energetycznej i stanu technicznego nieruchomości. Weryfikacja ta obejmuje sprawdzenie, czy świadectwo zawiera wszystkie wymagane informacje, czy jest aktualne oraz czy zostało wystawione przez uprawnionego audytora energetycznego.

Gdzie można uzyskać certyfikat energetyczny w Kielcach

Dla właścicieli nieruchomości, uzyskanie prawidłowego świadectwa charakterystyki energetycznej jest niezwykle ważne, co podkreśla znaczenie korzystania z usług wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. Zapewnienie, że informacje zawarte w świadectwie są dokładne i rzetelne, jest kluczowe dla dokonywania świadomych decyzji dotyczących potencjalnych ulepszeń w efektywności energetycznej budynku. Tylko certyfikowani audytorzy energetyczni mogą gwarantować, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest wiarygodne i zgodne z obowiązującymi standardami, co jest niezbędne dla każdego właściciela nieruchomości zainteresowanego optymalizacją zużycia energii oraz poprawą komfortu użytkowania swojego budynku.
Liderem na rynku wykonywania świadectw energetycznych w Kielcach jest firma Audytomat, która działa na terenie Kielc wraz z wykwalifikowanymi audytorami energetycznymi. Firma wykonała już kilkadziesiąt tysięcy świadectw i zapewnia całkowite wsparcie klienta w całym procesie sporządzenia świadectwa energetycznego.

Podsumowanie

Świadectwo energetyczne, często nazywane certyfikatem energetycznym, jest oficjalnym dokumentem, który dokładnie ocenia i przedstawia efektywność energetyczną budynku. Pozwala ono na ocenę zużycia energii przez budynek oraz związanych z tym kosztów eksploatacyjnych. W świadectwie znajdują się także rekomendacje, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej, co przyczynia się do oszczędności energetycznych i ochrony środowiska. Przy zakupie lub wynajmie budynku istotne jest sprawdzenie, czy posiada ono takie świadectwo.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jakie są wymagania dotyczące świadectw energetycznych?

Wymagania dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej są ustalane przez prawo budowlane i przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków. Świadectwo to musi być wystawiane przez kwalifikowanego audytora energetycznego, który posiada odpowiednie uprawnienia. Świadectwo powinno zawierać dokładne informacje o efektywności energetycznej budynku, w tym dane na temat zużycia energii, izolacji, systemów grzewczych i wentylacyjnych. Dodatkowo, świadectwo powinno zawierać rekomendacje dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej. W przyszłości możliwe jest dodanie klas energetycznych.

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Wniosek o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest składany w żadnej specjalnej instytucji czy urzędzie. Zamiast tego, aby uzyskać świadectwo, należy skontaktować się bezpośrednio z wykwalifikowanym audytorem energetycznym lub firmą specjalizującą się w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Takie firmy i audytorzy są dostępni na rynku i oferują swoje usługi w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków. Na terenie Kielc swoje usługi oferuje firma Audytomat, która specjalizuje się w wykonywaniu świadectw.

Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kluczowymi elementami zawartymi w dokumencie są: dane identyfikacyjne budynku, takie jak jego adres i rok budowy, szczegółowa charakterystyka energetyczna prezentująca informacje o parametrach technicznych izolacji termicznej ścian, dachu, rodzaj okien i drzwi, parametry instalacji grzewczej i chłodzącej. Dodatkowo, dokument przedstawia zużycie energii na cele ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, współczynniki zużycia energii, zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej, rodzaje i ilości wykorzystywanych źródeł energii oraz datę sporządzenia świadectwa. Informacje te są niezwykle ważne dla oceny kosztów eksploatacyjnych nieruchomości oraz jej wpływu na środowisko.

Jak zrobić certyfikat energetyczny?

Aby wyrobić certyfikat energetyczny, należy zgłosić się do firmy współpracującej z audytorami energetycznymi. Audytor gromadzi niezbędne informacje, takie jak plany budynku czy informacje o systemach ogrzewania i izolacji. Żeby przyśpieszyć proces, możesz zebrać najważniejsze informacje i przekazać je audytorowi. Na podstawie zebranych danych, audytor sporządza certyfikat energetyczny, który określa efektywność energetyczną budynku i zawiera zalecenia dotyczące ewentualnych ulepszeń. Certyfikat ten jest ważny przez 10 lat od daty wydania.

Jak sprawdzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby sprawdzić świadectwo charakterystyki energetycznej, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów dokumentu. Po pierwsze, ważne jest, aby świadectwo zawierało wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane identyfikacyjne budynku, jego charakterystyka energetyczna, oraz ewentualne rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Po drugie, należy zweryfikować, czy świadectwo zostało wystawione przez kwalifikowanego audytora energetycznego, co można zrobić sprawdzając jego uprawnienia. Dodatkowo, warto sprawdzić datę wystawienia dokumentu, aby upewnić się, że jest on aktualny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności lub kompletności świadectwa, można skontaktować się bezpośrednio z audytorem, który je wystawił, lub z odpowiednimi organami nadzoru budowlanego, które mają możliwość przeprowadzenia kontroli dokumentu.

Kto sprawdza świadectwa energetyczne?

Sprawdzaniem świadectwa energetycznego zajmują się zazwyczaj organy nadzoru budowlanego lub inne upoważnione instytucje, które mają za zadanie weryfikować zgodność tych dokumentów z obowiązującymi przepisami. Kontrole mogą być przeprowadzane w ramach rutynowych inspekcji budynków, jak również w odpowiedzi na zgłoszenia lub w ramach specyficznych procedur nadzorczych. Dodatkowo, w przypadku transakcji kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, świadectwo energetyczne często jest sprawdzane przez agencje nieruchomości lub bezpośrednio przez potencjalnych nabywców lub najemców, którzy chcą upewnić się co do efektywności energetycznej i stanu technicznego nieruchomości. Weryfikacja ta obejmuje sprawdzenie, czy świadectwo zawiera wszystkie wymagane informacje, czy jest aktualne oraz czy zostało wystawione przez uprawnionego audytora energetycznego.

Artykuł sponsorowany

Serwitech: Twój Niezawodny Partner w Serwisie Wózków Widłowych w Kaliszu

Opublikowano

-

SERWITECH – Serwis wózków widłowych / Wynajem / Sprzedaż / Części zamienne. Kiedy efektywność operacji magazynowych zależy od sprawności i niezawodności wózków widłowych, wybór profesjonalnego serwisu staje się kluczowy. Serwitech, z siedzibą w Kaliszu, wyznacza standardy w branży, oferując kompleksowy serwis i naprawę wózków widłowych wszystkich marek. Jako autoryzowany dealer Baoli, zapewniamy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, które spełniają europejskie standardy, gwarantując klientom nie tylko jakość, ale i opłacalność. (więcej…)

Czytaj dalej

Artykuł sponsorowany

Jak wykończyć ścianę nad blatem? Funkcjonalna i pięknie ozdobiona strefa gotowania

Opublikowano

-

Strefa gotowania to ważne miejsce w każdej kuchni, a więc warto je odpowiednio zaakcentować. Ścianę nad blatem można wyróżnić na wiele sposobów, jednak trzeba pamiętać nie tylko o estetyce, ale też o bezpieczeństwie użytkowania. Jak najlepiej wykończyć taką kuchenną ścianę? (więcej…)

Czytaj dalej

Artykuł sponsorowany

Spędź Dwa Dni w Bieszczadach. Poznaj Rejony Dukli

Opublikowano

-

Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Planując weekendowy wypad, warto zwrócić uwagę na malownicze Bieszczady, a zwłaszcza na rejon Dukla. Ta część Polski kryje w sobie nie tylko niesamowite krajobrazy, ale również bogatą historię i kulturę. Dwa dni w tej okolicy to idealny czas, aby zanurzyć się w jej urokach i odkryć coś nowego. Oto jak możesz maksymalnie wykorzystać swój czas. (więcej…)

Czytaj dalej

Artykuł sponsorowany

Miód gryczany: Cudowny eliksir prosto z natury

Opublikowano

-

Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license | Alt: miód gryczany

Miód gryczany, ten wyjątkowy produkt pszczelarstwa, jest nie tylko wyrazisty w smaku, ale też niezwykle wartościowy dla naszego zdrowia. Jego ciemny kolor i intensywny, nieco gorzkawy smak odróżniają go od innych rodzajów miodu, a składniki odżywcze i właściwości lecznicze sprawiają, że jest on ceniony przez koneserów naturalnych produktów zdrowotnych. W Polsce, miód gryczany Łysoń uważany jest za jeden z najlepszych – produkowany z nieskażonych pól gryki, z zachowaniem tradycyjnych metod pszczelarskich, stanowi prawdziwy skarb na naszych stołach. (więcej…)

Czytaj dalej

Artykuł sponsorowany

Top 5 akcesoriów marki Forcell, które ułatwią Ci życie

Opublikowano

-

W dzisiejszym świecie technologia jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Gadżety i akcesoria mobilne stały się tak samo ważne jak klucze czy portfel, gdy wychodzimy z domu. Wśród marek oferujących wysokiej jakości akcesoria, wyróżnia się Forcell, proponując produkty, które nie tylko są praktyczne, ale i stylowe. Oto top 5 akcesoriów tej marki, które sprawią, że Twój dzień stanie się łatwiejszy i bardziej zorganizowany. (więcej…)

Czytaj dalej

Artykuł sponsorowany

Beton Heidleberg Materials na miarę XXI wieku. Wyzwania i możliwości branży budowlanej

Opublikowano

-

W dzisiejszych czasach, kiedy świat stoi przed niezliczonymi wyzwaniami ekologicznymi, gospodarczymi i technologicznymi, branża budowlana znajduje się w centrum uwagi jako kluczowy sektor zdolny do wprowadzania zmian. Beton, będący jednym z najbardziej fundamentalnych materiałów budowlanych, musi ewoluować, aby sprostać rosnącym wymaganiom zrównoważonego rozwoju i innowacyjności. W tym kontekście, Heidelberg Materials, globalny lider w produkcji materiałów budowlanych, przedstawia swoje podejście do betonu nowej generacji – betonu na miarę XXI wieku. (więcej…)

Czytaj dalej

Najnowsze informacje

Artykuł sponsorowany10 godzin temu

Serwitech: Twój Niezawodny Partner w Serwisie Wózków Widłowych w Kaliszu

SERWITECH – Serwis wózków widłowych / Wynajem / Sprzedaż / Części zamienne. Kiedy efektywność operacji magazynowych zależy od sprawności i niezawodności wózków...

Artykuł sponsorowany10 godzin temu

Jak wykończyć ścianę nad blatem? Funkcjonalna i pięknie ozdobiona strefa gotowania

Strefa gotowania to ważne miejsce w każdej kuchni, a więc warto je odpowiednio zaakcentować. Ścianę nad blatem można wyróżnić na wiele sposobów, jednak trzeba pamiętać nie tylko o estetyce, ale też...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Spędź Dwa Dni w Bieszczadach. Poznaj Rejony Dukli

Planując weekendowy wypad, warto zwrócić uwagę na malownicze Bieszczady, a zwłaszcza na rejon Dukla. Ta część Polski kryje w sobie nie tylko niesamowite krajobrazy, ale również bogatą historię...

Policja1 tydzień temu

Zniszczone elewacje w centrum Kielc. Młodzi wandale wyrządzili straty na 25 tys. złotych! [zdjęcia]

Na 25 tysięcy złotych oszacowano straty wyrządzone w weekend przez dwóch nastolatków. Wandale w centrum Kielc zniszczyli elewację sześciu budynków oraz jedno auto.

Na sygnale1 tydzień temu

Prawie 80 lat mieszkali na bombie lotniczej. Znaleźli ją podczas remontu podłogi [zdjęcia]

Radziecką bombę lotniczą znaleziono podczas remontu domu jednorodzinnego w Suchedniowie. Ważące około 50 kilogramów niebezpieczne znalezisko przez prawie 80 lat leżało pod podłogą...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Miód gryczany: Cudowny eliksir prosto z natury

Miód gryczany, ten wyjątkowy produkt pszczelarstwa, jest nie tylko wyrazisty w smaku, ale też niezwykle wartościowy dla naszego zdrowia. Jego ciemny kolor i intensywny, nieco...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Top 5 akcesoriów marki Forcell, które ułatwią Ci życie

W dzisiejszym świecie technologia jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Gadżety i akcesoria mobilne stały się tak samo ważne jak klucze czy portfel, gdy wychodzimy...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Beton Heidleberg Materials na miarę XXI wieku. Wyzwania i możliwości branży budowlanej

W dzisiejszych czasach, kiedy świat stoi przed niezliczonymi wyzwaniami ekologicznymi, gospodarczymi i technologicznymi, branża budowlana znajduje się w centrum uwagi jako kluczowy sektor zdolny...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Gry dla dziewczynki

Kategoria gier dla dziewczynki na stronie Gralandia.pl to prawdziwy skarb dla małych entuzjastek wirtualnej rozrywki. Znajdują się tam różnorodne gry, które nie tylko zapewniają...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Tak zmienia się skwer między Plantami a ul. Paderewskiego w Kielcach [ZDJĘCIA]

W centrum Kielc postępują prace przy tzw. zielonej rewitalizacji. Prowadzone w czterech lokalizacjach: na Rynku, przy ulicy Bodzentyńskiej, pomiędzy jezdniami Al. IX Wieków Kielc...

Fakty z Chęcin2 tygodnie temu

Chęcińska synagoga odnowiona. Będzie tam Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej

Dobiegły końca prace związane z odrestaurowaniem budynku XVII-wiecznej synagogi w Chęcinach. Już niebawem zostanie otwarte tam Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej.

Drogi i komunikacja2 tygodnie temu

W powiecie kieleckim przybywa aut zabytkowych. Najstarsze sprzed II wojny światowej

Blisko 300 pojazdów zabytkowych jest obecnie zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Kielcach. To przede wszystkim auta i motocykle. Najstarsze pochodzą sprzed II wojny światowej.

Turystyka2 tygodnie temu

Niezwykłe odkrycia archeologów w Jaskini Raj. Znaleziono tam m.in. poroża reniferów

Cenne odkrycia archeologów podczas prac w słynnej Jaskini Raj koło Kielc. Trafili oni na kości lwa jaskiniowego, mamuta oraz poroża reniferów. Znalezisko będzie...

Fakty z Masłowa2 tygodnie temu

Ta piekarnia słynie w całej okolicy. Przyjeżdżają do niej z Kielc i okolicznych miejscowości

Wypiekany według dawnej rodzinnej receptury, na zakwasie, bez chemicznych dodatków i polepszaczy. Taki jest chleb wypiekany w Mąchocicach Kapitulnych koło Kielc.

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Jak wzmocnić odporność? Podpowiada Mateusz Dróżdż z Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

Zima to okres, w którym nasza odporność jest szczególnie wystawiona na atak drobnoustrojów. O tym jak zadbać o naszą odporność mówi Mateusz Dróżdż lekarz z Powiatowego Centrum...

Policja2 tygodnie temu

Kielce: Groźny wypadek na tymczasowym rondzie na ul. Warszawskiej

Do groźnego wypadku doszło w sobotnie popołudnia na tymczasowym rondzie u zbiegu ulic Warszawskiej, Orkana i bp. Jaworskiego w Kielcach. W wyniku zderzenia dwóch osobówek do szpitala trafiły...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Parking kieleckiego Starostwa przykryją panele fotowoltaiczne

Na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach staną wiaty fotowoltaiczne. Pozyskana w ten sposób energia ma wykorzystana na własne potrzeby urzędu.

Wiadomości z regionu2 tygodnie temu

Budowlany boom w podkieleckich gminach. Gdzie powstaje najwięcej domów? [WYKRES]

Morawica, Daleszyce, Górno – w tych gminach w 2023 roku wydano najwięcej pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych. W sumie w całym ubiegłym roku Starostwo...

Wiadomości z regionu2 tygodnie temu

Chcesz mieć charta? Najpierw zezwolenie

Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga odpowiedniego zezwolenia starosty. Wniosek o jego wydanie składa się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa...

Fakty z Chęcin2 tygodnie temu

Zamek w Chęcinach wciąż w turystycznej czołówce. Mamy dane za 2023 rok

Wciąż nie brakuje chętnych do zwiedzania jednej z największych atrakcji turystycznych w regionie świętokrzyskim. W ubiegłym roku chęcińską warownię odwiedziło aż 225 tysięcy turystów.

Artykuł sponsorowany2 tygodnie temu

GoPOS – najlepszy system dla rozwijąjącej się firmy!

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego oprogramowanie GoPOS jest najlepszym wyborem dla przedsiębiorcy myślącego przyszłościowo?

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Społem szykuje się na Wielkanoc. To czas wzmożonej produkcji Majonezu Kieleckiego

WSP Społem przygotowuje się do okresu intensywnej produkcji majonezu. W kieleckich zakładach już niebawem zostaną zatrudnieni dodatkowi pracownicy sezonowi, zwiększy się też...

Dzieje się2 tygodnie temu

W Kielcach rozpoczął się Jarmark Walentynkowy. Atrakcje będą też w weekend

W centrum Kielc rozpoczął się Jarmark Walentynkowy. Na ulicy Sienkiewicza, między Placem Artystów a mostkiem na Silnicy, zaparkowały food trucki. Są też stoiska handlowe z rękodziełem, produktami...

Drogi i komunikacja2 tygodnie temu

FLIX-BUS szykuje nowe połączenia z kieleckiego dworca. Plany ma też ZTM

Przewoźnik FLIX BUS planuje uruchomienie nowych linii z dworca autobusowego w Kielcach. Będą to połączenia: Przemyśl – Haga (przez Kielce), Kraków – Augustów (przez Kielce),...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Rossmann przedstawił swoją nową misję: „Pomagamy innym kochać siebie na co dzień” [WIDEO]

„Każdego dnia, kiedy patrzysz w lustro dostrzegasz wszystko – blizny z dzieciństwa, drobne zmarszczki od wzruszeń i te od szczęśliwych momentów. Warto traktować swoje ciało w czuły...

Reklama

Z kraju i ze świata

Z kraju i ze świata1 tydzień temu

Protestujący rolnicy nie przepuścili karetki jadącej do chorego! [wideo]

Wtorek upłynął w Polsce pod znakiem rolniczych protestów. W całym kraju odbyło kilkadziesiąt blokad. Manifestujący sprzeciwiali się w ten sposób napływowi produktów rolnych z Ukrainy...

Z kraju i ze świata1 tydzień temu

Będzie obowiązek chipowania psów i kotów? Unia proponuje, trwają konsultacje

Komisja Europejska zdecydowała o nowelizacji unijnych przepisów w sprawie dobrostanu zwierząt. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. obowiązku czipowania czworonogów, powstawania baz danych na ich temat...

Z kraju i ze świata1 tydzień temu

Rośnie liczba skazanych za przestępstwa wobec zwierząt. Eksperci: Kary są zbyt łagodne

Rośnie liczba skazanych za przestępstwa wobec zwierząt. Raport organizacji Otwarte Klatki wskazuje jednak, że niemal połowa podobnych spraw kończy się umorzeniem postępowania....

Lifestyle2 tygodnie temu

Randka na siłowni? „82 procent Polek by ją doceniło” – wynika z badań

Aż 8 na 10 Polek uważa, że wspólny trening na siłowni lub w klubie fitness jest dobrym pomysłem na walentynkową randkę – wynika ze specjalnej edycji badania...

Z kraju i ze świata2 tygodnie temu

Duży wzrost liczby turystów w Małopolsce

Małopolska zanotowała w ostatnie wakacje imponujące wzrosty ruchu turystycznego. Po dwóch problematycznych latach to dla regionu i branży turystycznej dobra wiadomość. Władze województwa podkreślają,...

Przeczytaj też

Artykuł sponsorowany3 tygodnie temu

Jakie krzesła ogrodowe będą najlepsze do Twojego ogrodu?

Chcesz stworzyć ogród marzeń? Zastanawiasz się, jak przekształcić przydomową przestrzeń w funkcjonalne miejsce, które zachwyci estetyką i zapewni komfort wypoczynku wszystkim domownikom?...

Lifestyle3 tygodnie temu

Ile kosztuje pozyskanie 1000 followersów na TikToku?

Jeśli zastanawiasz się ile kosztuje zdobycie 1000 followersów na tej platformie i czy warto inwestować w reklamy lub kupować obserwacje, to dobrze trafiłeś. W tym artykule przeanalizujemy...

Wiadomości z Kielc3 tygodnie temu

Pilne! Duża awaria magistrali wodociągowej w Kielcach [aktualizacja]

Do poważnej awarii magistrali wodociągowej zasilającej Kielce z ujęcia w Białogonie doszło w środę wieczorem. Wodociągi Kieleckie potwierdzają, że gwałtownie zaczęło spadać ciśnienie wody w budynkach w południowej...

Artykuł sponsorowany3 tygodnie temu

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne to nieodzowny dokument w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą go posiadać w celu określenia zużycia energii i efektywności energetycznej. W dokumencie...

Na sygnale3 tygodnie temu

Świętokrzyskie: Strażacy zatrzymani przez Policję. Podpalali domy, by potem je gasić

Strażacy ochotnicy z Gowarczowa koło Końskich zostali zatrzymani przez Policję. Ratownicy stoją za seryjnymi podpaleniami budynków. Z ustaleń kryminalnych wynika, że najpierw wzniecali ogień, następnie...

Podróże3 tygodnie temu

Gmina Świdnica: Na kajaki do Burkatowa, a na biwak do Bystrzycy Dolnej

Już niebawem turyści odwiedzający Burkatów będą mogli skorzystać z możliwości wypożyczenia kajaków, a do Bystrzycy Dolnej zawitają do stanicy rowerowej i na pole biwakowe. Prace przy...

Drogi i komunikacja3 tygodnie temu

Ruszą drogowe inwestycje na trzech osiedlach. Będą utrudnienia

Wiosną rozpoczną się kolejne drogowe inwestycje na terenie Kielc. Miejski Zarząd Dróg podpisał umowy z wykonawcami trzech zadań: – przebudowy ulicy Klonowej, –...

Wiadomości z Kielc3 tygodnie temu

Lubicie Przysmak Świętokrzyski? Poznajcie historię przekąski schyłku PRL, symbolu przetrwania kieleckiej fabryki

Początki tego znanego produktu mogą zadziwić, bowiem w pewnym sensie otworzyły one nowy rozdział w historii 100-letniego zakładu WSP Społem. Snack –...

Popularne artykuły