Social media

Turystyka

W podkieleckiej kopalni szukali… śladów morza sprzed milionów lat

Opublikowano

-

fot. Eurovia

Znajdująca się kilka kilometrów od Kielc kopalnia Wiśniówka to nie tylko źródło surowca, ale też wielka gratka dla miłośników geologii. W tym miejscu można bowiem znaleźć ślady… morza sprzed kilkuset milionów lat. Tych właśnie śladów szukali niedawno studenci z Koła Naukowego Geologów „Silesian” z Politechniki Śląskiej.

W Wiśniówce na wyciągnięcie ręki są ślady przemian Ziemi. Góry Świętokrzyskie, na obszarze których położona jest kopalnia, są niskim masywem górskim. W zamierzchłej przeszłości krajobraz wyglądał tu jednak zgoła inaczej. Można się tu przykładowo doszukać śladów falowania w dawnym morzu z okresu kambru (czyli jeszcze na długo przed dinozaurami). Można także próbować odnaleźć ślady po skamieniałościach, a nawet i same skamieniałości różnych zwierząt występujących w tamtym okresie, w tym chociażby trylobitów.Dużą zaletą Wiśniówki jest także ogromna skala samego wyrobiska.

Kopalnia przyciąga studentów z całego kraju, a nawet zdarza się, że i z zagranicy. We wrześniu ubiegłego roku na wyrobisku Wiśniówka Duża odbyły się ćwiczenia terenowe studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz Uniwersytetu Przyrodniczego z Wilna.

– Zapoznano studentów z geologią oraz zasadami bezpieczeństwa przy pracach eksploatacyjnych z użyciem środków strzałowych. W tym roku spodziewamy się nie mniejszego zainteresowania wizytami w kopalni – informuje spółka Eurovia, do której należy kopalnia.

Historia Kopalni Wiśniówka

Kopalnia Wiśniówka jest jednym z najstarszych kamieniołomów w Polsce. Rozpoczęcie eksploatacji złóż kwarcytu w Wiśniówce sięga lat 20. XX wieku.

Budowę kamieniołomu „Wiśniówka” zlokalizowano na zachodnim zboczu wzgórza o tej samej nazwie, znajdującym się w Paśmie Masłowskim. Zakład wszedł w skład nowopowstałego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kamieniołomy Państwowe w Zagnańsku.Po przeprowadzeniu badań geologicznych regionu pod kierunkiem prof. Jana Czarnockiego w roku 1927/1928 podjęto decyzję o budowie kamieniołomu „Duża Wiśniówka”. W związku z nowymi inwestycjami w ramach przedsiębiorstwa Kamieniołomy Państwowe w Zagnańsku powołano odrębną komórkę organizacyjną pod nazwą Rozbudowa Kamieniołomów Państwowych w Zagnańsku, które przystąpiło do organizowania kopalni na Dużej Wiśniówce. Wybudowano wówczas murowany budynek, w którym miały mieścić się biura oraz rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do kopalni o długości 2,5 km. Uroczyste poświęcenie kopalni z udziałem przedstawicieli władz miasta i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się 4 grudnia 1932 r. Został wówczas ufundowany sztandar św. Barbary.

Pierwszy okres działalności opierał się na wykorzystaniu siły ludzkich mięśni, gdyż wydobycie w złożu prowadzono ręcznie. Urobek przewożono wozami konnymi, a następnie, po sprowadzeniu pierwszego parowozu, wyprodukowanego w 1924 r. przez Saksońską Fabrykę Hartmanna w Chemnitz, wagonami kolejki wąskotorowej do tłuczkarzy. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększającym się zapotrzebowaniem na kruszywa, sprowadzona została kruszarka polowa napędzana lokomobilą czyli przewoźnym zespołem napędowym.

Korzystna sytuacja rynkowa i duże zapotrzebowanie na tłuczeń drogowy i kolejowy pozwoliły w tamtym czasie na zwiększenie wydobycia. Aby zintensyfikować wywóz kruszyw z kamieniołomu podjęto decyzję o wybudowaniu bocznicy normalnotorowej długości 11,5 km, łączącej położone ok. 2,5 km na północ od Wiśniówki kamieniołomy na górze Barcza oraz nowy zakład w Wiśniówce ze stacją w Zagnańsku. W 1927 r. Wydział Drogowy Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu ogłosił przetarg na wykonanie robót ziemnych, wytyczono wówczas trasę przyszłej linii kolejowej. Budowę rozpoczęto w listopadzie 1929 r. Przy pracach ziemnych wykorzystano istniejącą kolejkę wąskotorową, poruszającą się wzdłuż powstającego torowiska dzięki ułożeniu dodatkowej, trzeciej szyny. Inwestycję, przy której pracowało 500 osób, zakończono w roku 1933.Wydobycie kamienia w kopalniach na Wiśniówce prowadzono już w 1929 r., ale dopiero w roku 1933 uruchomiono zakład na Wiśniówce Małej. Na Wiśniówce Dużej pełne wydobycie rozpoczęto w roku 1935, co znacznie zwiększyło produkcję, która przekroczyła wówczas 100 tys. ton rocznie, włączając w to wydobycie należącej do przedsiębiorstwa kopalni Barcza. Wzrost eksploatacji i rozwój przedsiębiorstwa wynikał z realizacji rządowego programu inwestycji drogowych, a położenie tutejszych kamieniołomów bliżej centralnej części kraju wpływało na niższy koszt transportu kolejowego do większości odbiorców. Duże znaczenie miała tu również jakość miejscowego surowca, porównywalna z tamtejszymi granitami i bazaltami.

Walcząc z kryzysem gospodarczym, który z początkiem lat 30. XX wieku ogarnął niemal cały świat, Rząd Polski podjął decyzję o przeniesieniu z Zagłębia Dąbrowskiego (Zawiercie, Sosnowiec i Olkusz) w rejon Zagnańska około 2000 ludzi w celu rozbudowy kamieniołomów. Zbiegło się to w czasie z rozpoczęciem eksploatacji wyrobiska „Mała Wiśniówka”. Dyrekcja kamieniołomów stanęła przed problemem zapewnienia swoim nowym pracownikom trwałego miejsca zamieszkania, gdyż do tej pory pomieszkiwali w sąsiednich wioskach. Podjęto więc decyzję o budowie osiedla robotniczego dla pracowników kamieniołomu, a zaprojektował je inż. arch. Aleksander Kodelski, kierownik ministerialnego Biura Budowy Osiedli, znany m.in. z realizacji stacji kolejki górskiej na Kasprowy Wierch. Budowa 17 domków dwurodzinnych bliźniaczych oraz 7 czterorodzinnych o konstrukcji drewnianej trwała od 1936 r. do 1938 r. Ponadto wybudowano także zaplecze biurowo – socjalne i warsztatowe dla zatrudnionych pracowników.

Postępująca mechanizacja zakładu sprawiła, iż dzienny urobek w 1936 r. wynosił 300 m3 kamienia, przy jednoczesnym zatrudnieniu 300 robotników. W roku 1937 ukończona została budowa zakładu na wyrobisku w Dużej Wiśniówce, co znacznie zwiększyło możliwości wydobycia i dalszego przerobu kamienia.

W czerwcu 1938 r. sporządzono plan wytwórni grysów dla Wiśniówki Małej. Autorzy opracowania Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader podają, iż w skład „grysowni” wchodziły: łamacz i granulator, młyn walcowy do powtórnego przemiału grysu na grysik i mączkę oraz smołownia do bitumowania kruszywa. Znaczący wzrost eksploatacji zagnańskich kamieniołomów nastąpił po zakończeniu kryzysu gospodarczego – od poziomu blisko 136 tys. ton w roku gospodarczym 1933/34 do prawie 240 tys. ton w roku 1938/39. Udział Wiśniówki Małej w tym wydobyciu wynosił 131 tys. ton (56%), a Wiśniówki Dużej 63 tys. ton (27%).

Po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 r. przedsiębiorstwo kontynuowało działalność pod zmienioną przez okupanta nazwą Staatliche Steinbrüche in Zagnańsk. Następnie zagnańskie kamieniołomy weszły w skład przedsiębiorstwa Steinwerke der Galizischen Städte GmbH z siedzibą w Krakowie, funkcjonującego przed wojną jako Kamieniołomy Miast Małopolskich SA w Krakowie. Podczas okupacji kontynuowano produkcję i inwestycje w Wiśniówce Małej i Dużej.Jak podają autorzy wspomnianego wyżej opracowania Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, dzienna wydajność wydobycia kamienia w marcu 1941 r. oscylowała na poziomie 170–200 t na Wiśniówce Dużej, a na Wiśniówce Małej 500 ton. W barakach przy kamieniołomach w Wiśniówce mieszkało wówczas łącznie 126 mężczyzn narodowości żydowskiej, jednak w wyniku znacznego ograniczenia zatrudnienia we wrześniu 1941 r. na Wiśniówce Małej pracowało jedynie 16 pracowników w warsztatach mechanicznych, a na Wiśniówce Dużej tylko 4 nocnych dozorców. Łączne wydobycie w 1941 r. w kamieniołomach zagnańskich wyniosło 49 tys. ton.

Od 1941 r. planowana był rozbudowa kopalni Wiśniówka Mała, o czym świadczą zachowane plany: wyrobiska, infrastruktury technicznej i domów mieszkalnych, modernizacji bocznicy kolejowej oraz odwodnienia III poziomu kopalni.

Na krótko przed zakończeniem wojny zakłady przejęła niemiecka firma Basalt Werke AG, która nie skupiała się na wydobyciu, a w zasadzie tylko na wywozie majątku kamieniołomów w postaci maszyn i urządzeń technicznych do Niemiec.Źródło: 
Eurovia
Urząd Gminy Masłów
"Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy" / maslow.pl

Fakty z Chęcin

Synagoga w Chęcinach zyska nowy blask

Opublikowano

-

fot. Urząd Miasta i Gminy Chęciny

W Chęcinach rozpoczęły się prace związane z przebudową i renowacją zabytkowego budynku XVII-wiecznej synagogi. Historyczny obiekt w końcu zostanie uratowany przed zniszczeniem. Powstanie w nim Centrum Pamięci i Kultury Żydowskiej. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Po co turyści przyjeżdżają do świętokrzyskiego i co ich interesuje? Znamy wyniki badań

Opublikowano

-

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE fot. pixabay / CC0 Creative Commons

Z czym turystom w Polsce kojarzy się województwo świętokrzyskie? Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że głównie z Górami Świętokrzyskimi, krajobrazami, naturą i przyrodą. Podróże turystyczne Polaków do województwa świętokrzyskiego to najczęściej wyjazdy kilkudniowe. Najchętniej przyjeżdżają tu pary oraz rodziny z dziećmi do dziesięciu lat. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Top20 najpopularniejszych atrakcji województwa świętokrzyskiego w 2022 roku [LISTA]

Opublikowano

-

fot. Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego / swietokrzyskie.pro

Wiemy jakie atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego cieszyły się największym zainteresowaniem w minionym roku. Ich zarządcy podali ile biletów wstępu sprzedali, bądź ilu gości odnotowali. Dane zebrał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. (więcej…)

Czytaj dalej

Fakty z Chęcin

Na zamku w Chęcinach padł rekord! Wiemy ilu turystów odwiedziło go w minionym roku [ZDJĘCIA, WIDEO]

Opublikowano

-

Rok 2022 był rekordowy dla zamku w Chęcinach. Warowonię odwiedziło ponad 240 tysięcy turystów. To lepszy wynik niż przed pandemią, która mocno odbiła się na branży turystycznej. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Świat „namalowany” kwiatami nową atrakcją w kieleckim Ogrodzie Botanicznym [ZDJĘCIA]

Opublikowano

-

fot. Urząd Miasta Kielce

Siedem rabat odwzorowujących kształty kontynentów: Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk, Australii i Antarktydy, powstało w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. Ich motywem przewodnim jest kolor. Wyjątkowy kwiatowy świat w skali 1:600 000 powstał dzięki współpracy Geonatury Kielce z firmą EPRD i Fundacją Pro Civis. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Nowa atrakcja turystyczna na Ponidziu. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej już otwarty [ZDJĘCIA]

Opublikowano

-

fot. facebook / Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego

W Umianowicach na Ponidziu otwarto Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Inwestycja powstała na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w bezpośrednim sąsiedztwie „Śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej Ciuchcia Ponidzie. (więcej…)

Czytaj dalej

Najnowsze informacje

Artykuł sponsorowany7 dni temu

Jak wybrać odpowiednią działkę pod myjnię?

Planowanie inwestycji zwykle jest czasochłonne i wymaga zaangażowania. Praca jednak zwykle popłaca, a przy dobrej organizacji biznes zaczyna przynosić korzyści. Jeśli zastanawiasz...

Artykuł sponsorowany7 dni temu

Czy joga odchudza? Wpływ jogi na Twoją sylwetkę

Joga jest znana na świecie od dawien dawna. Ostatnimi czasy zyskuje coraz większą popularność także w Europie, w tym w Polsce. Coraz więcej osób decyduje...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Lampy łazienkowe – jak wybrać odpowiednie?

Lampy kojarzą się głównie z wnętrzami salonowymi. Niewiele osób decyduje się na umieszczenie tych produktów oświetleniowych w łazience. A szkoda. Odpowiednio dobrane modele mogą...

Artykuł sponsorowany3 tygodnie temu

Manager – opis stanowiska, obowiązki, miejsca pracy

Manager to dość popularne w ostatnim czasie stanowisko pracy. Warto dowiedzieć się na jego temat nieco więcej, a także zapoznać się ze specyfiką pracy na tym...

Fakty z Chęcin1 miesiąc temu

Synagoga w Chęcinach zyska nowy blask

W Chęcinach rozpoczęły się prace związane z przebudową i renowacją zabytkowego budynku XVII-wiecznej synagogi. Historyczny obiekt w końcu zostanie uratowany przed zniszczeniem. Powstanie w nim Centrum...

Turystyka1 miesiąc temu

Po co turyści przyjeżdżają do świętokrzyskiego i co ich interesuje? Znamy wyniki badań

Z czym turystom w Polsce kojarzy się województwo świętokrzyskie? Z przeprowadzonych ostatnio badań wynika, że głównie z Górami Świętokrzyskimi, krajobrazami, naturą i przyrodą. Podróże turystyczne Polaków...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Chcesz zadbać o pozycjonowanie stron www? Zrób to z Business HERO

Dziś każdy właściciel biznesu e-commerce wie, jak ważne jest pozycjonowanie strony internetowej. Przekonuje się o tym także coraz większa liczba przedsiębiorców...

Policja1 miesiąc temu

Zagnańsk: Szajka złodziei próbowała okraść bankomat. Nagle pojawiła się Policja [ZDJĘCIA]

Do nie udanej próby włamania do bankomatu doszło na terenie gminy Zagnańsk. Sprawcy działalni pod osłoną nocy. Kradzież dokładnie rozplanowali, o czym świadczy fakt, że wyposażeni byli...

Wiadomości z regionu1 miesiąc temu

Coraz więcej osób w kolejce do psychologa. W poradni powiatowej duży wzrost liczby udzielanych porad

1291 porad psychologicznych udzielili w 2022 roku psychologowie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. To aż 464 więcej niż w 2021 roku.

Wiadomości z regionu1 miesiąc temu

Tak otwierali nową stację Orlen. Było przecięcie wstęgi, poświęcenie przez księdza i przemówienia [zdjęcia]

Otwarcie nowej stacji benzynowej Orlen w miejscowości Gnojno w woj. świętokrzyskim było dla gminy wielkim wydarzeniem. Z tej okazji zorganizowano uroczyste przecięcie wstęgi. Z nożyczkami pojawili...

Wiadomości z regionu1 miesiąc temu

Śwętokrzyskie: Polityczna szopka w Ostrowcu. Politycy rozpoczynali budowę, która… już trwa

Internauci wyśmiewają polityczną ustawkę polityków i samorządowców zorganizowaną w ubiegłym tygodniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W blasku fleszy odbyło się tam wbicie łopat rozpoczynające przebudowę...

Drogi i komunikacja1 miesiąc temu

W woj. świętokrzyskim otwarto pierwszą w Polsce stację węgierskiej sieci MOL

Przy drodze ekspresowej S7 w województwie świętokrzyskim otwarto pierwszą w Polsce stację węgierskiego koncernu paliwowego MOL. To efekt fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos...

Wiadomości z regionu1 miesiąc temu

Trudne warunki w Górach Świętokrzyskich. Zamknięto popularne szlaki turystyczne

Trudne warunki w Górach Świętokrzyskich. W związku z obfitymi opadami śniegu oraz licznymi, powalonymi drzewami tarasującymi szlak, zamknięty został szlak czerwony na odcinku od Łysicy do kapliczki...

Drogi i komunikacja1 miesiąc temu

Tak przesadzano siedem drzew przy Karczówkowskiej. To kosztowna operacja [ZDJECIA, WIDEO]

Siedem drzew rosnących przy ulicy Karczówkowskiej w Kielcach zostało przesadzonych w nowe miejsce. Ze względu na trwającą przebudowę skrzyżowania z ul. Jagiellońską, były przeznaczone do wycinki, ale miasto...

Turystyka2 miesiące temu

Top20 najpopularniejszych atrakcji województwa świętokrzyskiego w 2022 roku [LISTA]

Wiemy jakie atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego cieszyły się największym zainteresowaniem w minionym roku. Ich zarządcy podali ile biletów wstępu sprzedali, bądź...

Wydarzenia2 miesiące temu

Kielce: Wielka gala za prawie 80 tys. złotych. Z funduszu wsparcia uchodźców

Prawie 80 tysięcy złotych kosztowało zorganizowanie uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej, której celem miała być integracja obywateli Ukrainy – ustalili dziennikarze Gazety...

Drogi i komunikacja2 miesiące temu

Na prawie pół roku zamykają wylotówkę z Kielc! Duże utrudnienia, objazdy, zmiany tras autobusów

W poniedziałek (6 lutego) zamknięta zostanie wylotówka z Kielc w stronę Daleszyc i Staszowa. Aż przez około 5 miesięcy nieprzejezdny będzie odcinek ulicy Wojska Polskiego od pętli...

Drogi i komunikacja2 miesiące temu

Jest sposób na tańsze parkowanie w centrum Kielc. Można obniżyć opłaty o 25 proc.

Użytkownicy aplikacji mobilnych mogą liczyć na 25 proc. bonifikaty za parkowanie w centrum Kielc. W Strefie Płatnego Parkowania funkcjonują aplikacje AnyPark, ePark, mPay, moBilet...

Drogi i komunikacja2 miesiące temu

Miasto Kielce ma 5,5 mln zł na tzw. remonty nakładkowe. Znamy listę ulic, które będą miały nową nawierzchnię

5,5 mln zł zaplanowano w tym roku na tak zwane remonty nakładkowe. Technologia polega na sfrezowaniu starej, zniszczonej nawierzchni oraz ułożeniu nowej na całej szerokości ulicy...

Straż pożarna2 miesiące temu

Nocny pożar pod Kielcami. Spłonęła pizzeria

Budynek pizzerii spłonął w piątek nad ranem w Bolminie koło Kielc. Sygnał o pożarze strażacy dostali po godzinie 5. Ogniem objęte było poddasze budynku, kotłownia...

Policja2 miesiące temu

Zabójstwo w lesie pod Piekoszowem. Sprawca wpadł w Wielkiej Brytanii

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali 44-latka ukrywającego się poza granicami Polski. Mężczyzna związany jest ze sprawą zabójstwa 24-latka, do którego doszło w maju...

Wiadomości z Kielc2 miesiące temu

Kolejna placówka dla uchodźców. W Kielcach otwarto Ukraińskie Centrum Integracji

Przy ul. Żeromskiego 20/24A w Kielcach powstało Ukraińskie Centrum Integracji. Placówka ma uzupełnić dotychczasową ofertę miasta skierowaną do obywateli Ukrainy.

Wiadomości z Kielc2 miesiące temu

W Kielcach ruszył ośrodek kwalifikujący chorych do przeszczepu nerki

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczął pracę Ośrodek Kwalifikujący. Lekarze będą podejmować decyzje o wpisaniu pacjenta do Krajowej Listy Oczekujących na przeszczepienie nerki.

Wiadomości z Kielc2 miesiące temu

Nic się nie marnuje. Kielczanie przekazali ponad 150 choinek

Ponad 150 świątecznych drzewek oddali w tym roku mieszkańcy Kielc do Ogrodu Botanicznego. Wszystkie choinki będą ponownie wykorzystane.

Wiadomości z regionu2 miesiące temu

Na ryby? Najpierw karta wędkarska

W powiecie kieleckim nie słabnie zainteresowanie amatorskim połowem ryb. W minionym roku kieleckie starostwo wydało 325 kart wędkarskich. Coraz częściej uroki spędzania wolnego...

Reklama

Z kraju i ze świata

Wiadomości z Kielc2 miesiące temu

Kieleckie autobusy nie tylko w ukraińskiej Winnicy. Jeden trafił w okolice Charkowa [ZDJĘCIA]

Jeden z dwóch autobusów Solaris podarowanych Winnicy przez kieleckie MPK, trafił do Bałakliji w obwodzie charkowskim. Cztery miesiące temu, miasto zostało wyzwolone spod rosyjskiej...

Z kraju i ze świata4 miesiące temu

Orlen potwierdza: Księża mogą liczyć na zniżki podczas tankowania

Falę komentarzy wywołała w internecie informacja o zawarciu przez PKN Orlen umowy z jedną z diecezji, na mocy której księża mogą liczyć na zniżki podczas tankowania. Państwowy koncert...

Lifestyle6 miesięcy temu

Przybywa pasiek na dachach biurowców. Pszczołom w miastach nie zagrażają pestycydy

– Pszczoły czują się całkiem nieźle w miejskim środowisku, tu nie są narażone na pestycydy – mówi Kamil Baj z Pszczelarium. Jak podkreśla, pasieki w miastach, np. na dachach biurowców...

Z kraju i ze świata6 miesięcy temu

Do czego może prowadzić nieuzasadnione użycie jodku potasu?

Jodku potasu nie można przyjmować profilaktycznie i na własną rękę! Nie pomoże zażywanie go profilaktycznie, gdy nie występuje narażenie na szkodliwe skutki promieniowania. Wręcz zaszkodzi.

Podróże7 miesięcy temu

ABC przygotowania się do podróży w tropiki

Jeśli planujesz egzotyczną podróż, pamiętaj, że przygotowania do niej powinny zacząć się na kilka tygodni przed nią. Sprawdź, o co zadbać przed wyjazdem, jakich zasad przestrzegać podczas...

Przeczytaj też

Lifestyle1 miesiąc temu

Kim jest doradca kredytowy?

Każda osoba planująca zaciągnięcie większego kredytu, np. na zakup nieruchomości, zawsze chce zrobić to w taki sposób, aby było to dla niej jak najkorzystniejsze. Mowa...

Lifestyle1 miesiąc temu

Krajobrazy na obrazach – jelenie i piękno dzikiej przyrody

Obrazy jeleni i piękno dzikiej przyrody od wieków wykorzystywane są w wystroju wnętrz. Od starożytnych malowideł naskalnych po sztukę współczesną, obrazy te zawsze były źródłem inspiracji dla...

Lifestyle2 miesiące temu

Polacy rozsmakowali się we włoskiej kuchni. Na polskim rynku jest jednak wiele podróbek

Włoskie produkty rolno-spożywcze, mające oznaczenia chronionej nazwy pochodzenia ChNP i chronionego oznaczenia geograficznego ChOG, to w sumie ponad 300 artykułów. Jest wśród nich...

Lifestyle2 miesiące temu

Jakich ćwiczeń nie wykonywać przy osteoporozie?

Osteoporoza to choroba, która prowadzi do stopniowej utraty masy kostnej i zwiększonego ryzyka złamań. Jednym z zalecanych sposobów na poprawę wytrzymałości kośćca jest dbanie o aktywność fizyczną....

Dom i ogród2 miesiące temu

Zalety i wady gruntowych pomp ciepła

Gruntowe pompy ciepła to urządzenia zyskujące na popularności podobnie szybko jak odmiany powietrzne. Decyzję o montażu pompy korzystającej z kolektora dolnego instalowanego w ziemi podejmują...

Lifestyle2 miesiące temu

Fizjoterapia w problemach intymnych – na czym polega?

Fizjoterapia uroginekologiczna jest coraz bardziej znaną wśród pacjentów dziedziną rehabilitacji. Skierowana jest głównie do kobiet ale w pewnych przypadkach znajduje zastosowanie u mężczyzn. W poniższym...

Lifestyle2 miesiące temu

Czym jest TikTok?

TikTok to swego rodzaju serwis społecznościowy, który odniósł największy sukces już w 2021 roku. To właśnie od tamtego czasu aplikacja dynamicznie się rozwija, a to przekłada się...

Lifestyle2 miesiące temu

Jak powstaje łupież oraz jak skutecznie sobie z nim poradzić?

Łupież jest dolegliwością związaną ze złuszczaniem naskórka skóry głowy. Jest to dosyć uciążliwa i nieestetyczna choroba, która również wymaga leczenia. Jakie są przyczyny pojawienia się...

Popularne artykuły