Social media

Turystyka

W podkieleckiej kopalni szukali… śladów morza sprzed milionów lat

Opublikowano

-

fot. Eurovia

Znajdująca się kilka kilometrów od Kielc kopalnia Wiśniówka to nie tylko źródło surowca, ale też wielka gratka dla miłośników geologii. W tym miejscu można bowiem znaleźć ślady… morza sprzed kilkuset milionów lat. Tych właśnie śladów szukali niedawno studenci z Koła Naukowego Geologów „Silesian” z Politechniki Śląskiej.

W Wiśniówce na wyciągnięcie ręki są ślady przemian Ziemi. Góry Świętokrzyskie, na obszarze których położona jest kopalnia, są niskim masywem górskim. W zamierzchłej przeszłości krajobraz wyglądał tu jednak zgoła inaczej. Można się tu przykładowo doszukać śladów falowania w dawnym morzu z okresu kambru (czyli jeszcze na długo przed dinozaurami). Można także próbować odnaleźć ślady po skamieniałościach, a nawet i same skamieniałości różnych zwierząt występujących w tamtym okresie, w tym chociażby trylobitów.Dużą zaletą Wiśniówki jest także ogromna skala samego wyrobiska.

Kopalnia przyciąga studentów z całego kraju, a nawet zdarza się, że i z zagranicy. We wrześniu ubiegłego roku na wyrobisku Wiśniówka Duża odbyły się ćwiczenia terenowe studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz Uniwersytetu Przyrodniczego z Wilna.

– Zapoznano studentów z geologią oraz zasadami bezpieczeństwa przy pracach eksploatacyjnych z użyciem środków strzałowych. W tym roku spodziewamy się nie mniejszego zainteresowania wizytami w kopalni – informuje spółka Eurovia, do której należy kopalnia.

Historia Kopalni Wiśniówka

Kopalnia Wiśniówka jest jednym z najstarszych kamieniołomów w Polsce. Rozpoczęcie eksploatacji złóż kwarcytu w Wiśniówce sięga lat 20. XX wieku.

Budowę kamieniołomu „Wiśniówka” zlokalizowano na zachodnim zboczu wzgórza o tej samej nazwie, znajdującym się w Paśmie Masłowskim. Zakład wszedł w skład nowopowstałego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kamieniołomy Państwowe w Zagnańsku.Po przeprowadzeniu badań geologicznych regionu pod kierunkiem prof. Jana Czarnockiego w roku 1927/1928 podjęto decyzję o budowie kamieniołomu „Duża Wiśniówka”. W związku z nowymi inwestycjami w ramach przedsiębiorstwa Kamieniołomy Państwowe w Zagnańsku powołano odrębną komórkę organizacyjną pod nazwą Rozbudowa Kamieniołomów Państwowych w Zagnańsku, które przystąpiło do organizowania kopalni na Dużej Wiśniówce. Wybudowano wówczas murowany budynek, w którym miały mieścić się biura oraz rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do kopalni o długości 2,5 km. Uroczyste poświęcenie kopalni z udziałem przedstawicieli władz miasta i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się 4 grudnia 1932 r. Został wówczas ufundowany sztandar św. Barbary.

Pierwszy okres działalności opierał się na wykorzystaniu siły ludzkich mięśni, gdyż wydobycie w złożu prowadzono ręcznie. Urobek przewożono wozami konnymi, a następnie, po sprowadzeniu pierwszego parowozu, wyprodukowanego w 1924 r. przez Saksońską Fabrykę Hartmanna w Chemnitz, wagonami kolejki wąskotorowej do tłuczkarzy. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększającym się zapotrzebowaniem na kruszywa, sprowadzona została kruszarka polowa napędzana lokomobilą czyli przewoźnym zespołem napędowym.

Korzystna sytuacja rynkowa i duże zapotrzebowanie na tłuczeń drogowy i kolejowy pozwoliły w tamtym czasie na zwiększenie wydobycia. Aby zintensyfikować wywóz kruszyw z kamieniołomu podjęto decyzję o wybudowaniu bocznicy normalnotorowej długości 11,5 km, łączącej położone ok. 2,5 km na północ od Wiśniówki kamieniołomy na górze Barcza oraz nowy zakład w Wiśniówce ze stacją w Zagnańsku. W 1927 r. Wydział Drogowy Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu ogłosił przetarg na wykonanie robót ziemnych, wytyczono wówczas trasę przyszłej linii kolejowej. Budowę rozpoczęto w listopadzie 1929 r. Przy pracach ziemnych wykorzystano istniejącą kolejkę wąskotorową, poruszającą się wzdłuż powstającego torowiska dzięki ułożeniu dodatkowej, trzeciej szyny. Inwestycję, przy której pracowało 500 osób, zakończono w roku 1933.Wydobycie kamienia w kopalniach na Wiśniówce prowadzono już w 1929 r., ale dopiero w roku 1933 uruchomiono zakład na Wiśniówce Małej. Na Wiśniówce Dużej pełne wydobycie rozpoczęto w roku 1935, co znacznie zwiększyło produkcję, która przekroczyła wówczas 100 tys. ton rocznie, włączając w to wydobycie należącej do przedsiębiorstwa kopalni Barcza. Wzrost eksploatacji i rozwój przedsiębiorstwa wynikał z realizacji rządowego programu inwestycji drogowych, a położenie tutejszych kamieniołomów bliżej centralnej części kraju wpływało na niższy koszt transportu kolejowego do większości odbiorców. Duże znaczenie miała tu również jakość miejscowego surowca, porównywalna z tamtejszymi granitami i bazaltami.

Walcząc z kryzysem gospodarczym, który z początkiem lat 30. XX wieku ogarnął niemal cały świat, Rząd Polski podjął decyzję o przeniesieniu z Zagłębia Dąbrowskiego (Zawiercie, Sosnowiec i Olkusz) w rejon Zagnańska około 2000 ludzi w celu rozbudowy kamieniołomów. Zbiegło się to w czasie z rozpoczęciem eksploatacji wyrobiska „Mała Wiśniówka”. Dyrekcja kamieniołomów stanęła przed problemem zapewnienia swoim nowym pracownikom trwałego miejsca zamieszkania, gdyż do tej pory pomieszkiwali w sąsiednich wioskach. Podjęto więc decyzję o budowie osiedla robotniczego dla pracowników kamieniołomu, a zaprojektował je inż. arch. Aleksander Kodelski, kierownik ministerialnego Biura Budowy Osiedli, znany m.in. z realizacji stacji kolejki górskiej na Kasprowy Wierch. Budowa 17 domków dwurodzinnych bliźniaczych oraz 7 czterorodzinnych o konstrukcji drewnianej trwała od 1936 r. do 1938 r. Ponadto wybudowano także zaplecze biurowo – socjalne i warsztatowe dla zatrudnionych pracowników.

Postępująca mechanizacja zakładu sprawiła, iż dzienny urobek w 1936 r. wynosił 300 m3 kamienia, przy jednoczesnym zatrudnieniu 300 robotników. W roku 1937 ukończona została budowa zakładu na wyrobisku w Dużej Wiśniówce, co znacznie zwiększyło możliwości wydobycia i dalszego przerobu kamienia.

W czerwcu 1938 r. sporządzono plan wytwórni grysów dla Wiśniówki Małej. Autorzy opracowania Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader podają, iż w skład „grysowni” wchodziły: łamacz i granulator, młyn walcowy do powtórnego przemiału grysu na grysik i mączkę oraz smołownia do bitumowania kruszywa. Znaczący wzrost eksploatacji zagnańskich kamieniołomów nastąpił po zakończeniu kryzysu gospodarczego – od poziomu blisko 136 tys. ton w roku gospodarczym 1933/34 do prawie 240 tys. ton w roku 1938/39. Udział Wiśniówki Małej w tym wydobyciu wynosił 131 tys. ton (56%), a Wiśniówki Dużej 63 tys. ton (27%).

Po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 r. przedsiębiorstwo kontynuowało działalność pod zmienioną przez okupanta nazwą Staatliche Steinbrüche in Zagnańsk. Następnie zagnańskie kamieniołomy weszły w skład przedsiębiorstwa Steinwerke der Galizischen Städte GmbH z siedzibą w Krakowie, funkcjonującego przed wojną jako Kamieniołomy Miast Małopolskich SA w Krakowie. Podczas okupacji kontynuowano produkcję i inwestycje w Wiśniówce Małej i Dużej.Jak podają autorzy wspomnianego wyżej opracowania Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, dzienna wydajność wydobycia kamienia w marcu 1941 r. oscylowała na poziomie 170–200 t na Wiśniówce Dużej, a na Wiśniówce Małej 500 ton. W barakach przy kamieniołomach w Wiśniówce mieszkało wówczas łącznie 126 mężczyzn narodowości żydowskiej, jednak w wyniku znacznego ograniczenia zatrudnienia we wrześniu 1941 r. na Wiśniówce Małej pracowało jedynie 16 pracowników w warsztatach mechanicznych, a na Wiśniówce Dużej tylko 4 nocnych dozorców. Łączne wydobycie w 1941 r. w kamieniołomach zagnańskich wyniosło 49 tys. ton.

Od 1941 r. planowana był rozbudowa kopalni Wiśniówka Mała, o czym świadczą zachowane plany: wyrobiska, infrastruktury technicznej i domów mieszkalnych, modernizacji bocznicy kolejowej oraz odwodnienia III poziomu kopalni.

Na krótko przed zakończeniem wojny zakłady przejęła niemiecka firma Basalt Werke AG, która nie skupiała się na wydobyciu, a w zasadzie tylko na wywozie majątku kamieniołomów w postaci maszyn i urządzeń technicznych do Niemiec.Źródło: 
Eurovia
Urząd Gminy Masłów
"Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy" / maslow.pl

Turystyka

Niezwykłe odkrycia archeologów w Jaskini Raj. Znaleziono tam m.in. poroża reniferów

Opublikowano

-

fot. facebook / Jaskinia Raj

Cenne odkrycia archeologów podczas prac w słynnej Jaskini Raj koło Kielc. Trafili oni na kości lwa jaskiniowego, mamuta oraz poroża reniferów. Znalezisko będzie teraz szczegółowo badane. (więcej…)

Czytaj dalej

Fakty z Chęcin

Zamek w Chęcinach wciąż w turystycznej czołówce. Mamy dane za 2023 rok

Opublikowano

-

Wciąż nie brakuje chętnych do zwiedzania jednej z największych atrakcji turystycznych w regionie świętokrzyskim. W ubiegłym roku chęcińską warownię odwiedziło aż 225 tysięcy turystów. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Wielki napis „Góry Świętokrzyskie” robi furorę. Wójt: To świętokrzyskie Hollywood [ZDJĘCIA]

Opublikowano

-

fot. UG Górno

W gminie Górno stanął dużej wielkości napis „Góry Świętokrzyskie”, który wita u podnóży Łysicy. Ustawiono go przy tarasie widokowym w Krajnie, z którego podziwiać możemy grzbiet Krajeński i dolinę Wilkowską, tuż przed wjazdem do Świętej Katarzyny. Zachwyca nie tylko w dzień, w nocy możemy podziwiać go jako iluminację świetlną. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Świętokrzyskie: Całoroczny basen termalny nową atrakcją regionu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Opublikowano

-

W Kazimierz Wielkiej otwarto całoroczny basen termalny z leczniczą wodą siarczkową. Powstał on przy funkcjonującej w Kazimierzy krytej pływalni. Składa się z dwóch niecek o łącznej powierzchni około 180 metrów kwadratowych i maksymalnej głębokości 1,30 m. Woda w basenie utrzymywana będzie w temperaturze od 32 do 38 stopni Celsjusza. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Świętokrzyskie atrakcje z prestiżowymi nagrodami w branży turystycznej

Opublikowano

-

fot. ROT Świętokrzyskie

Tężnia w Busku Zdroju, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Park Legend w Nowej Słupi, nagrodzone podczas wielkiej gali konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na „Najlepszy produkt Turystyczny – Certyfikat POT”. Nagrodzone atrakcje turystyczne będą mogły liczyć na wsparcie i kampanię promocyjną, którą zorganizuje POT.

(więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Darmowy listopad na sandomierskim zamku

Opublikowano

-

Muzeum Zamkowe w Sandomierzu bierze udział w akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”. Do końca listopada obowiązywać będą bezpłatne bilety wstępu na wszystkie wystawy stałe i czasowe. (więcej…)

Czytaj dalej

Najnowsze informacje

Artykuł sponsorowany4 dni temu

Garaż ocynkowany – nowoczesne i trwałe rozwiązanie dla Twojego samochodu

Posiadanie własnego, bezpiecznego miejsca do przechowywania samochodu to podstawowe potrzeby większości kierowców. Dla osób poszukujących ekonomicznych oraz trwałych rozwiązań, garaże ocynkowane stają się...

Artykuł sponsorowany1 tydzień temu

Przepompownia melioracyjna – co to jest?

Przepompownia melioracyjna to kluczowy element systemu melioracji wodnych, który ma za zadanie kontrolowanie poziomu wody w terenach rolniczych, leśnych oraz innych obszarach wymagających regulacji wodnej. Dzięki...

Artykuł sponsorowany2 tygodnie temu

Jak wypada województwo Świętokrzyskie pod względem wynagrodzeń?

Zastanawiasz się, jakie są zarobki w województwie świętokrzyskim? Poznaj średnie wynagrodzenie w tym regionie, zwłaszcza jeśli rozglądasz się za pracą w Kielcach czy Starachowicach. Dane zebrane...

Lifestyle3 tygodnie temu

Kreatywność – jak pobudzać innowacje i tworzyć inspirujące środowisko pracy?

Model pracy oparty wyłącznie na mechanicznym wykonywaniu obowiązków zlecanych przez przełożonych jest uważany za przestarzały. Obecnie wykorzystuje się szereg metod i technik, które mają...

Artykuł sponsorowany3 tygodnie temu

Czy tabletki do zmywarki wyczyszczą pralkę?

W dzisiejszych czasach poszukujemy skutecznych i ekonomicznych rozwiązań do codziennego utrzymania czystości w naszych domach. Jednym z pytań, które pojawia się coraz częściej, jest: „Czy tabletki...

Drogi i komunikacja4 tygodnie temu

Rolniczy protest wymierzony w Kielczan? Spowoduje wiele zamieszania [lista blokad]

Rolnicy zapowiedzieli, że w środę (20 marca) zablokują siedem dróg wjazdowych do Kielc. Zawiadomienia o planowanych akcjach protestacyjnych wpłynęły do Urzędu Miasta.

Wiadomości z Kielc4 tygodnie temu

Świąteczne potrawy na bazie Sosów od „Społem” i Majonezu Kieleckiego? Zobacz propozycje

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” przygotowała propozycje na urozmaicenie Świąt Wielkanocnych.

Wiadomości z Kielc4 tygodnie temu

Jaja ozdobione naturalnie… ćwikłą od producenta Majonezu Kieleckiego [przepis]

WSP „Społem”, producent słynnego Majonezu Kieleckiego, przedstawił jak w efektowany sposób naturalnie udekorować wielkanocne jaja. Wystarczy dodać do siebie naturalne barwniki bazujące...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

SEO – Zrozumienie i Zastosowanie dla Twojej Strony

Jest nie tylko techniką, ale prawdziwą sztuką, która umożliwia markom wyróżnienie się w przepastnych głębinach Internetu. W tym dynamicznym świecie, gdzie codziennie powstają tysiące nowych stron,...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Wspinaczka na Szczyt Wyników Wyszukiwania: Strategie Pozycjonowania Stron

W dzisiejszej cyfrowej erze, gdzie większość interakcji z klientami rozpoczyna się w sieci, fundamentalną rolę odgrywa widoczność w internecie. To tutaj pozycjonowanie stron staje się...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Tajniki SEO: Skuteczna Strategia dla Twojej Strony

Każda strona internetowa rywalizuje dziś o uwagę użytkownika. To fakt, z którym nie można dyskutować. Dlatego priorytetem stało się wykorzystanie każdej dostępnej metody, aby wyróżnić się...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Krioterapia CO2: Nowy Wymiar Chłodzenia dla Zdrowia i Urody

W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym stresu i presji, troska o nasze ciało i umysł stała się niezmiernie istotna. W poszukiwaniu skutecznych metod regeneracji i poprawy wyglądu,...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Jak rozpocząć biznes – startup, spółka, JDG?

Własny biznes może być świetną decyzją życiową, ale zanim się go rozpocznie, należy zadbać o wiele kluczowych kwestii. Wybór odpowiedniej formy prawnej dla...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Jak stworzyć domowe spa?

W dzisiejszym zabieganym świecie, znalezienie czasu na relaks i regenerację jest kluczowe dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Domowe spa staje się...

Artykuł sponsorowany1 miesiąc temu

Jak wykończyć ścianę nad blatem? Funkcjonalna i pięknie ozdobiona strefa gotowania

Strefa gotowania to ważne miejsce w każdej kuchni, a więc warto je odpowiednio zaakcentować. Ścianę nad blatem można wyróżnić na wiele sposobów, jednak trzeba pamiętać nie tylko o estetyce, ale też...

Artykuł sponsorowany2 miesiące temu

Spędź Dwa Dni w Bieszczadach. Poznaj Rejony Dukli

Planując weekendowy wypad, warto zwrócić uwagę na malownicze Bieszczady, a zwłaszcza na rejon Dukla. Ta część Polski kryje w sobie nie tylko niesamowite krajobrazy, ale również bogatą historię...

Policja2 miesiące temu

Zniszczone elewacje w centrum Kielc. Młodzi wandale wyrządzili straty na 25 tys. złotych! [zdjęcia]

Na 25 tysięcy złotych oszacowano straty wyrządzone w weekend przez dwóch nastolatków. Wandale w centrum Kielc zniszczyli elewację sześciu budynków oraz jedno auto.

Na sygnale2 miesiące temu

Prawie 80 lat mieszkali na bombie lotniczej. Znaleźli ją podczas remontu podłogi [zdjęcia]

Radziecką bombę lotniczą znaleziono podczas remontu domu jednorodzinnego w Suchedniowie. Ważące około 50 kilogramów niebezpieczne znalezisko przez prawie 80 lat leżało pod podłogą...

Artykuł sponsorowany2 miesiące temu

Miód gryczany: Cudowny eliksir prosto z natury

Miód gryczany, ten wyjątkowy produkt pszczelarstwa, jest nie tylko wyrazisty w smaku, ale też niezwykle wartościowy dla naszego zdrowia. Jego ciemny kolor i intensywny, nieco...

Artykuł sponsorowany2 miesiące temu

Top 5 akcesoriów marki Forcell, które ułatwią Ci życie

W dzisiejszym świecie technologia jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Gadżety i akcesoria mobilne stały się tak samo ważne jak klucze czy portfel, gdy wychodzimy...

Artykuł sponsorowany2 miesiące temu

Beton Heidleberg Materials na miarę XXI wieku. Wyzwania i możliwości branży budowlanej

W dzisiejszych czasach, kiedy świat stoi przed niezliczonymi wyzwaniami ekologicznymi, gospodarczymi i technologicznymi, branża budowlana znajduje się w centrum uwagi jako kluczowy sektor zdolny...

Artykuł sponsorowany2 miesiące temu

Gry dla dziewczynki

Kategoria gier dla dziewczynki na stronie Gralandia.pl to prawdziwy skarb dla małych entuzjastek wirtualnej rozrywki. Znajdują się tam różnorodne gry, które nie tylko zapewniają...

Wiadomości z Kielc2 miesiące temu

Tak zmienia się skwer między Plantami a ul. Paderewskiego w Kielcach [ZDJĘCIA]

W centrum Kielc postępują prace przy tzw. zielonej rewitalizacji. Prowadzone w czterech lokalizacjach: na Rynku, przy ulicy Bodzentyńskiej, pomiędzy jezdniami Al. IX Wieków Kielc...

Fakty z Chęcin2 miesiące temu

Chęcińska synagoga odnowiona. Będzie tam Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej

Dobiegły końca prace związane z odrestaurowaniem budynku XVII-wiecznej synagogi w Chęcinach. Już niebawem zostanie otwarte tam Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej.

Drogi i komunikacja2 miesiące temu

W powiecie kieleckim przybywa aut zabytkowych. Najstarsze sprzed II wojny światowej

Blisko 300 pojazdów zabytkowych jest obecnie zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Kielcach. To przede wszystkim auta i motocykle. Najstarsze pochodzą sprzed II wojny światowej.

Reklama

Z kraju i ze świata

Z kraju i ze świata2 miesiące temu

Protestujący rolnicy nie przepuścili karetki jadącej do chorego! [wideo]

Wtorek upłynął w Polsce pod znakiem rolniczych protestów. W całym kraju odbyło kilkadziesiąt blokad. Manifestujący sprzeciwiali się w ten sposób napływowi produktów rolnych z Ukrainy...

Z kraju i ze świata2 miesiące temu

Będzie obowiązek chipowania psów i kotów? Unia proponuje, trwają konsultacje

Komisja Europejska zdecydowała o nowelizacji unijnych przepisów w sprawie dobrostanu zwierząt. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. obowiązku czipowania czworonogów, powstawania baz danych na ich temat...

Z kraju i ze świata2 miesiące temu

Rośnie liczba skazanych za przestępstwa wobec zwierząt. Eksperci: Kary są zbyt łagodne

Rośnie liczba skazanych za przestępstwa wobec zwierząt. Raport organizacji Otwarte Klatki wskazuje jednak, że niemal połowa podobnych spraw kończy się umorzeniem postępowania....

Lifestyle2 miesiące temu

Randka na siłowni? „82 procent Polek by ją doceniło” – wynika z badań

Aż 8 na 10 Polek uważa, że wspólny trening na siłowni lub w klubie fitness jest dobrym pomysłem na walentynkową randkę – wynika ze specjalnej edycji badania...

Z kraju i ze świata2 miesiące temu

Duży wzrost liczby turystów w Małopolsce

Małopolska zanotowała w ostatnie wakacje imponujące wzrosty ruchu turystycznego. Po dwóch problematycznych latach to dla regionu i branży turystycznej dobra wiadomość. Władze województwa podkreślają,...

Przeczytaj też

Dom i ogród4 tygodnie temu

Jak zaprojektować dom przyjazny dzieciom?

Projektowanie domu przyjaznego dzieciom to wyzwanie, które wymaga połączenia funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. Taki dom powinien być miejscem, gdzie dzieci mogą się...

Dom i ogród4 tygodnie temu

Strukturalna farba – czym jest? Jakie ma zastosowania?

Poznaj innowacyjne farby strukturalne – rewolucyjne opcje dla wnętrz i fasad. Te specjalistyczne produkty transformują wygląd ścian, oferując jednocześnie ochronę i ukrywanie defektów...

Lifestyle4 tygodnie temu

Ile kalorii ma ogórek kiszony?

Dowiedz się, ile kalorii zawiera ogórek kiszony oraz jego wpływ na Twoje żywienie. Czy ten przysmak o niskiej zawartości kalorii może stać się sekretem zdrowej...

Lifestyle4 tygodnie temu

Egzaminy maturalne 2024 – kalendarz dla uczniów kończących szkołę średnią

Egzamin maturalny 2024 nadchodzi szybko, wprowadzając zmiany oraz nowe wyzwania dla uczniów kończących szkołę średnią. Odkryj daty, ważne informacje oraz wskazówki, które...

Zwierzaki4 tygodnie temu

Papuga kakadu – niezbędne informacje przed zakupem

Poznaj wspaniały świat kakadu – od nabycia, przez pielęgnację, po zaspokajanie ich potrzeb. Ten poradnik to sekret tworzenia silnej więzi z tymi niezwykłymi ptakami.

Lifestyle4 tygodnie temu

Pierwsze kroki w artystycznej sztuce spawania: czym jest metaloplastyka i jakie artystyczne dzieła z metalu ofertuje?

Spawanie to nie tylko umiejętność zarezerwowana dla placów budowy czy warsztatów samochodowych. To także forma sztuki, twórcze ujście, które pozwala artystom formować i kształtować metal w niezwykłe...

Lifestyle4 tygodnie temu

Sztuczna inteligencja w edukacji

Jednym z głównych obszarów, w którym AI może być z powodzeniem zastosowana, jest personalizacja procesu nauczania. Dzięki analizie danych o postępach uczniów algorytmy AI są w stanie...

Lifestyle1 miesiąc temu

Concolor Park – specjaliści przy odwodnieniu działki

Odwodnienie działki – na czym dokładnie polega?

Popularne artykuły