Social media

Turystyka

W podkieleckiej kopalni szukali… śladów morza sprzed milionów lat

Opublikowano

-

fot. Eurovia

Znajdująca się kilka kilometrów od Kielc kopalnia Wiśniówka to nie tylko źródło surowca, ale też wielka gratka dla miłośników geologii. W tym miejscu można bowiem znaleźć ślady… morza sprzed kilkuset milionów lat. Tych właśnie śladów szukali niedawno studenci z Koła Naukowego Geologów „Silesian” z Politechniki Śląskiej.

W Wiśniówce na wyciągnięcie ręki są ślady przemian Ziemi. Góry Świętokrzyskie, na obszarze których położona jest kopalnia, są niskim masywem górskim. W zamierzchłej przeszłości krajobraz wyglądał tu jednak zgoła inaczej. Można się tu przykładowo doszukać śladów falowania w dawnym morzu z okresu kambru (czyli jeszcze na długo przed dinozaurami). Można także próbować odnaleźć ślady po skamieniałościach, a nawet i same skamieniałości różnych zwierząt występujących w tamtym okresie, w tym chociażby trylobitów.Dużą zaletą Wiśniówki jest także ogromna skala samego wyrobiska.

Kopalnia przyciąga studentów z całego kraju, a nawet zdarza się, że i z zagranicy. We wrześniu ubiegłego roku na wyrobisku Wiśniówka Duża odbyły się ćwiczenia terenowe studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz Uniwersytetu Przyrodniczego z Wilna.

– Zapoznano studentów z geologią oraz zasadami bezpieczeństwa przy pracach eksploatacyjnych z użyciem środków strzałowych. W tym roku spodziewamy się nie mniejszego zainteresowania wizytami w kopalni – informuje spółka Eurovia, do której należy kopalnia.

Historia Kopalni Wiśniówka

Kopalnia Wiśniówka jest jednym z najstarszych kamieniołomów w Polsce. Rozpoczęcie eksploatacji złóż kwarcytu w Wiśniówce sięga lat 20. XX wieku.

Budowę kamieniołomu „Wiśniówka” zlokalizowano na zachodnim zboczu wzgórza o tej samej nazwie, znajdującym się w Paśmie Masłowskim. Zakład wszedł w skład nowopowstałego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Kamieniołomy Państwowe w Zagnańsku.Po przeprowadzeniu badań geologicznych regionu pod kierunkiem prof. Jana Czarnockiego w roku 1927/1928 podjęto decyzję o budowie kamieniołomu „Duża Wiśniówka”. W związku z nowymi inwestycjami w ramach przedsiębiorstwa Kamieniołomy Państwowe w Zagnańsku powołano odrębną komórkę organizacyjną pod nazwą Rozbudowa Kamieniołomów Państwowych w Zagnańsku, które przystąpiło do organizowania kopalni na Dużej Wiśniówce. Wybudowano wówczas murowany budynek, w którym miały mieścić się biura oraz rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do kopalni o długości 2,5 km. Uroczyste poświęcenie kopalni z udziałem przedstawicieli władz miasta i Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się 4 grudnia 1932 r. Został wówczas ufundowany sztandar św. Barbary.

Pierwszy okres działalności opierał się na wykorzystaniu siły ludzkich mięśni, gdyż wydobycie w złożu prowadzono ręcznie. Urobek przewożono wozami konnymi, a następnie, po sprowadzeniu pierwszego parowozu, wyprodukowanego w 1924 r. przez Saksońską Fabrykę Hartmanna w Chemnitz, wagonami kolejki wąskotorowej do tłuczkarzy. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększającym się zapotrzebowaniem na kruszywa, sprowadzona została kruszarka polowa napędzana lokomobilą czyli przewoźnym zespołem napędowym.

Korzystna sytuacja rynkowa i duże zapotrzebowanie na tłuczeń drogowy i kolejowy pozwoliły w tamtym czasie na zwiększenie wydobycia. Aby zintensyfikować wywóz kruszyw z kamieniołomu podjęto decyzję o wybudowaniu bocznicy normalnotorowej długości 11,5 km, łączącej położone ok. 2,5 km na północ od Wiśniówki kamieniołomy na górze Barcza oraz nowy zakład w Wiśniówce ze stacją w Zagnańsku. W 1927 r. Wydział Drogowy Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu ogłosił przetarg na wykonanie robót ziemnych, wytyczono wówczas trasę przyszłej linii kolejowej. Budowę rozpoczęto w listopadzie 1929 r. Przy pracach ziemnych wykorzystano istniejącą kolejkę wąskotorową, poruszającą się wzdłuż powstającego torowiska dzięki ułożeniu dodatkowej, trzeciej szyny. Inwestycję, przy której pracowało 500 osób, zakończono w roku 1933.Wydobycie kamienia w kopalniach na Wiśniówce prowadzono już w 1929 r., ale dopiero w roku 1933 uruchomiono zakład na Wiśniówce Małej. Na Wiśniówce Dużej pełne wydobycie rozpoczęto w roku 1935, co znacznie zwiększyło produkcję, która przekroczyła wówczas 100 tys. ton rocznie, włączając w to wydobycie należącej do przedsiębiorstwa kopalni Barcza. Wzrost eksploatacji i rozwój przedsiębiorstwa wynikał z realizacji rządowego programu inwestycji drogowych, a położenie tutejszych kamieniołomów bliżej centralnej części kraju wpływało na niższy koszt transportu kolejowego do większości odbiorców. Duże znaczenie miała tu również jakość miejscowego surowca, porównywalna z tamtejszymi granitami i bazaltami.

Walcząc z kryzysem gospodarczym, który z początkiem lat 30. XX wieku ogarnął niemal cały świat, Rząd Polski podjął decyzję o przeniesieniu z Zagłębia Dąbrowskiego (Zawiercie, Sosnowiec i Olkusz) w rejon Zagnańska około 2000 ludzi w celu rozbudowy kamieniołomów. Zbiegło się to w czasie z rozpoczęciem eksploatacji wyrobiska „Mała Wiśniówka”. Dyrekcja kamieniołomów stanęła przed problemem zapewnienia swoim nowym pracownikom trwałego miejsca zamieszkania, gdyż do tej pory pomieszkiwali w sąsiednich wioskach. Podjęto więc decyzję o budowie osiedla robotniczego dla pracowników kamieniołomu, a zaprojektował je inż. arch. Aleksander Kodelski, kierownik ministerialnego Biura Budowy Osiedli, znany m.in. z realizacji stacji kolejki górskiej na Kasprowy Wierch. Budowa 17 domków dwurodzinnych bliźniaczych oraz 7 czterorodzinnych o konstrukcji drewnianej trwała od 1936 r. do 1938 r. Ponadto wybudowano także zaplecze biurowo – socjalne i warsztatowe dla zatrudnionych pracowników.

Postępująca mechanizacja zakładu sprawiła, iż dzienny urobek w 1936 r. wynosił 300 m3 kamienia, przy jednoczesnym zatrudnieniu 300 robotników. W roku 1937 ukończona została budowa zakładu na wyrobisku w Dużej Wiśniówce, co znacznie zwiększyło możliwości wydobycia i dalszego przerobu kamienia.

W czerwcu 1938 r. sporządzono plan wytwórni grysów dla Wiśniówki Małej. Autorzy opracowania Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader podają, iż w skład „grysowni” wchodziły: łamacz i granulator, młyn walcowy do powtórnego przemiału grysu na grysik i mączkę oraz smołownia do bitumowania kruszywa. Znaczący wzrost eksploatacji zagnańskich kamieniołomów nastąpił po zakończeniu kryzysu gospodarczego – od poziomu blisko 136 tys. ton w roku gospodarczym 1933/34 do prawie 240 tys. ton w roku 1938/39. Udział Wiśniówki Małej w tym wydobyciu wynosił 131 tys. ton (56%), a Wiśniówki Dużej 63 tys. ton (27%).

Po zakończeniu kampanii wrześniowej w 1939 r. przedsiębiorstwo kontynuowało działalność pod zmienioną przez okupanta nazwą Staatliche Steinbrüche in Zagnańsk. Następnie zagnańskie kamieniołomy weszły w skład przedsiębiorstwa Steinwerke der Galizischen Städte GmbH z siedzibą w Krakowie, funkcjonującego przed wojną jako Kamieniołomy Miast Małopolskich SA w Krakowie. Podczas okupacji kontynuowano produkcję i inwestycje w Wiśniówce Małej i Dużej.Jak podają autorzy wspomnianego wyżej opracowania Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, dzienna wydajność wydobycia kamienia w marcu 1941 r. oscylowała na poziomie 170–200 t na Wiśniówce Dużej, a na Wiśniówce Małej 500 ton. W barakach przy kamieniołomach w Wiśniówce mieszkało wówczas łącznie 126 mężczyzn narodowości żydowskiej, jednak w wyniku znacznego ograniczenia zatrudnienia we wrześniu 1941 r. na Wiśniówce Małej pracowało jedynie 16 pracowników w warsztatach mechanicznych, a na Wiśniówce Dużej tylko 4 nocnych dozorców. Łączne wydobycie w 1941 r. w kamieniołomach zagnańskich wyniosło 49 tys. ton.

Od 1941 r. planowana był rozbudowa kopalni Wiśniówka Mała, o czym świadczą zachowane plany: wyrobiska, infrastruktury technicznej i domów mieszkalnych, modernizacji bocznicy kolejowej oraz odwodnienia III poziomu kopalni.

Na krótko przed zakończeniem wojny zakłady przejęła niemiecka firma Basalt Werke AG, która nie skupiała się na wydobyciu, a w zasadzie tylko na wywozie majątku kamieniołomów w postaci maszyn i urządzeń technicznych do Niemiec.Źródło: 
Eurovia
Urząd Gminy Masłów
"Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy" / maslow.pl

Turystyka

Park linowy nad brzegiem zalewu. Nowa atrakcja w regionie zaczyna sezon [Zdjęcia, wideo]

Opublikowano

-

fot. Urząd Gminy Brody

W sobotę (7 maja) w Centrum Turystycznym nad zalewem w Brodach koło Starachowic otwarty zostanie park linowy. Z atrakcji dla dzieci i dorosłych można będzie korzystać w godzinach od 12 do 20, pod warunkiem, że trasy nie będą mokre od deszczu. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Bajkowy park nową atrakcją regionu. Jest w nim m.in. ogród komiksu, legend, baśni oraz labirynt [ZDJĘCIA]

Opublikowano

-

fot. facebook / Centrum Bajki w Pacanowie

Przy Centrum Bajki w Pacanowie otwarty został Park Akademia Bajki. Dwuhektarowy teren został podzielony na dwie strefy. Pierwsza jest ogólnodostępna i składa się ze skateparku, fontanny i zielonego skweru. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Kielczanin zachęca Ukraińców do poznawania miasta. Przygotował dla nich przewodnik w języku ukraińskim

Opublikowano

-

Kielczanin Jakub Juszyński, autor bloga tymrazem.pl, zachęca uchodźców z Ukrainy do poznawania miasta. Przygotował dla nich przewodnik w ich ojczystym języku. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Mamy listę najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. [TOP20 2021 roku]

Opublikowano

-

fot. Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego / swietokrzyskie.pro

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła ranking najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w 2021 roku. W ścisłej czołówce znalazły się atrakcje: JuraPark w Bałtowie, rezerwat Kadzielnia z amfiteatrem i podziemną trasą turystyczną i tyrolką oraz Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Ponad pół miliona gości w kieleckich rezerwatach i ogrodzie botanicznym. Znamy dane za ubiegły rok

Opublikowano

-

fot. Urząd Miasta Kielce / Geonatura Kielce

Geonatura Kielce podała jaką popularnością w minionym roku cieszyły się zarządzane przez nią atrakcje. W sumie odwiedziło je prawie 541 tys. osób. To prawie 215 tysięcy osób więcej niż w 2020 roku. (więcej…)

Czytaj dalej

Turystyka

Pałacyk w Oblęgorku zyskał nowy blask. Remont zakończony [ZDJĘCIA]

Opublikowano

-

fot. Łukasz Wojtczak / Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach / powiat.kielce.pl

Zakończyły się prace budowlano-konserwatorskie przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Odnowiono m.in. kamienną figurę husarza, część elewacji i drewniane elementy wystroju elewacji. (więcej…)

Czytaj dalej

Najnowsze informacje

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Prezydent Kielc przejdzie dziś operację. W środę Bogdan Wenta miał wypadek na rowerze [Aktualizacja]

Prezydent Kielc przejdzie w czwartek operację – wynika z informacji podanych przez Echo Dnia. W środę Bogdan Wenta miał wypadek podczas jazdy rowerem. Wiadomo, że do zdarzenia...

Na sygnale2 tygodnie temu

KSM: 16-miesięczny chłopiec wypadł z okna na trzecim piętrze

Dramatyczny wypadek na osiedlu KSM w Kielcach. Z okna mieszkania w bloku na trzecim piętrze wypadł 16-miesięczny chłopiec.

Drogi i komunikacja2 tygodnie temu

To będzie ciężkie lato dla kierowców. Ruszą remonty m.in. Ogrodowej, Wojska Polskiego, Szajnowicza-Iwanowa i Jagiellońskiej

Miejski Zarząd Dróg przygotowuje się do remontu ulicy Ogrodowej. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. 12 maja mija termin zgłaszania ofert...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Więcej zieleni na placu przed kielecką Katedrą? Miejski radny przedstawił propozycje zmian [WIZUALIZACJE]

Miejski radny Michał Braun przedstawił koncepcję zazielenienia Placu Najświętszej Maryi Panny przed kielecką Katedrą.

Straż pożarna2 tygodnie temu

Kolejny pożar w słynnym bloku socjalnym przy Młodej 4! Miejskie służby wciąż nie posprzątały pogorzeliska

W słynnym bloku socjalnym przy Młodej 4 w Kielcach przed kilkoma dniami znów doszło do pożaru! Tym razem ogień wybuchł w jednym z opuszczonych mieszkań. Spłonęły...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Sezon grzewczy w Kielcach oficjalnie zakończony. Był jednym z najdłuższych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne w Kielcach oficjalnie zakończyło sezon grzewczy 2021/2022. We wtorek trwały prace związane z przełączaniem sieci ciepłowniczej na pracę w trybie letnim....

Na sygnale2 tygodnie temu

Pacjent wyskoczył z okna szpitala w Czerwonej Górze. Nie przeżył

Agresywny pacjent wyskoczył z okna w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze. Obrażenia jakich doznał podczas upadku, były na tyle poważne, że jego życia nie udało...

Wydarzenia2 tygodnie temu

Żołnierze NATO na ulicach Kielc. Znamy powód [ZDJĘCIA]

Żołnierze amerykańskiej armii przyjechali do Kielc. Ich obecność na terenie Stadionu Leśnego wzbudziła zainteresowanie mieszkańców, którzy spędzali tam wolny czas. Okazuje się, że wojskowi...

Drogi i komunikacja2 tygodnie temu

Od środy w Kielcach kolejne utrudnienia. Dotkną kierowców, pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej [LISTA ZMIAN]

Kierowcy w Kielcach muszą się przygotować na kolejne utrudnienia. W środę (11 maja) zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia jezdnia Al. Solidarności (w kierunku osiedlu Bocianek...

Artykuł sponsorowany2 tygodnie temu

Meble warsztatowe najwyższej jakości

Masywny, solidny i wytrzymały stół roboczy to podstawowe wyposażenie każdego zakładu produkcyjnego czy serwisu napraw. Jest to mebel niezwykle uniwersalny, przydatny podczas wykonywania wielu...

Drogi i komunikacja2 tygodnie temu

MPK kupiło autobusy na gaz CNG. Nie wyjadą na ulice, bo nie ma ich czym zatankować

Kieleckie MPK oficjalnie zaprezentowało swoje nowe autobusy. Pojazdy marki Autosan i MAN w obecności parlamentarzystów zostały poświęcone przez biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. Okazuje...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Trwa rozbiórka hali dworca kolejowego w Kielcach. Koparki wjechały do środka [ZDJĘCIA]

Trwa rozbiórka dworca kolejowego przy ul. Żelaznej w Kielcach. Wykonawca robót niszczy obecnie frontową ścianę. Rozbierane są także budynki przyległe do dworcowej hali.

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Kolejna inwestycja mieszkaniowa w centrum Kielc. Tym razem przy ul. Kaczyńskiego

85 mieszkań będzie w nowym budynku, którego budowa planowana jest przy ul. Lecha Kaczyńskiego w centrum Kielc. Inwestor ma już pozwolenie na budowę. Nowy budynek będzie...

Wiadomości z Kielc2 tygodnie temu

Szykują się zmiany w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Porody będą przeprowadzane aktywnie

W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka przy ul. Prostej w Kielcach powstanie pięć nowych sal porodowych. Ośrodek zapowiada także inne nowości. Porody będą przeprowadzane...

Wiadomości z regionu2 tygodnie temu

Nowe fakty w sprawie weterynarza, który uśpił zdrowego psa. Już wcześniej miał problemy z przestrzeganiem procedur

Są nowe fakty w sprawie weterynarza, który uśpił zdrowego psa. Jak informowaliśmy, do zdarzenia doszło w podkieleckiej gminie Zagnańsk. Lekarz miał pomylić adresy, a właściciele zwierzęcia...

Turystyka2 tygodnie temu

Park linowy nad brzegiem zalewu. Nowa atrakcja w regionie zaczyna sezon [Zdjęcia, wideo]

W sobotę (7 maja) w Centrum Turystycznym nad zalewem w Brodach koło Starachowic otwarty zostanie park linowy. Z atrakcji dla dzieci i dorosłych można będzie korzystać...

Drogi i komunikacja2 tygodnie temu

Na kieleckich Sadach powstanie duży parking i strefa rekreacji? Mieszkańcy dostali już ankiety [ZDJĘCIA]

Spółdzielnia mieszkaniowa KSM przygotowuje się do budowy nowego parkingu i strefy rekreacji na Osiedlu Sady. Do mieszkańców dwóch bloków przy ul. Nowowiejskiej trafiły już w tej sprawie...

Dzieje się2 tygodnie temu

„Gril’love Biesiadowanie” już w niedzielę. Będą też pokazy i degustacje

Gmina Górno i Gminny Ośrodek Kultury w Górnie organizują w niedzielę (8 maja) „Gril’love Biesiadowanie Majowe”. Wydarzenie odbędzie się przy świetlicy wiejskiej w Skorzeszycach....

Dzieje się2 tygodnie temu

Na ulicy Sienkiewicza startuje sezon na foodtracki. Pierwszy zlot już w ten weekend

Majowy Street Food Polska Festival rozpocznie w Kielcach sezon na food trucki. Od piątku do niedzieli (6-8 maja) przy ulicy Sienkiewicza czekać będą wystawcy...

Drogi i komunikacja3 tygodnie temu

Korki na Al. Solidarności to dopiero początek. Od środy będzie jeszcze gorzej [LISTA ZMIAN]

Kierowcy w Kielcach muszą się przygotować na kolejne utrudnienia. W środę (11 maja) zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia jezdnia Al. Solidarności (w kierunku osiedlu Bocianek...

Wiadomości z regionu3 tygodnie temu

Weterynarz pomylił adresy i… uśpił zdrowego psa. Bulwersujące zdarzenie tuż pod Kielcami

Prawdopodobnie wskutek pomyłki weterynarz wszedł na niewłaściwą posesję i uśpił zdrowego psa. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w podkieleckiej gminie Zagnańsk. Sprawą zajęła się...

Artykuł sponsorowany3 tygodnie temu

Portfele skórzane męskie – modne i stylowe akcesorium

Elegancki skórzany portfel to atrybut każdego zadbanego mężczyzny, prawdziwego faceta z klasą. Sprawdź, na jakie portfele warto zwrócić uwagę, które będą ponadczasowe i funkcjonalne.

Drogi i komunikacja3 tygodnie temu

Władze Kielce robią kolejne podejście do podwyżek stawek za parkowanie. Zniknie też opcja darmowego postoju?

Wraca temat zmian w taryfie opłat w strefie płatnego parkowania w Kielcach. Władze Kielc przedłożyły już Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Zakłada on m.in....

Wiadomości z regionu3 tygodnie temu

Pod Kielcami stanie okazały pomnik żołnierzy wyklętych. Zaprezentowano jak będzie wyglądał [Zdjęcia]

W lesie w Zgórsku koło Kielc stanie pomnik upamiętniający żołnierzy wyklętych. Gmina Nowiny wyłoniła konkursu na koncepcję miejsca pamięci. Autorem wybranego do realizacji rozwiązania...

Wiadomości z Kielc3 tygodnie temu

Kolejny zielony teren w Kielcach będzie zabudowany? Inwestor planuje mini-osiedle

W rejonie urokliwej ulicy Białogońskiej powstanie mini-osiedle mieszkaniowe. Inwestycja zakłada budowę trzech zespołów budynków w zabudowie szeregowej. Domy mają powstać na ośmiu działkach...

Reklama

Z kraju i ze świata

Z kraju i ze świata1 miesiąc temu

Protest w marketach Auchan. Aktywiści nakleili etykiety z hasłami: „Auchan wspiera rzeź w Buczy” [ZDJĘCIA]

Aktywiści naklejają „zastępcze” etykiety na produktach w marketach sieci Auchan. Na dziale dziecięcym można zobaczyć „ubranka we krwi”, na mięsnym „trupa nadziewanego kulą” a w zamrażarkach „masowe...

Z kraju i ze świata1 miesiąc temu

Ochroniarka z ZUS odsunięta od pracy. Powodem obraźliwe wpisy pod adresem uchodźców

Prokuratura bada sprawę obrażania uchodźców przez ochroniarkę pracującą w jednym z oddziałów ZUS we Wrocławiu. Jak informuje lokalny portal mojaolesnica.pl, kobieta na swoim profilu w mediach...

Z kraju i ze świata1 miesiąc temu

Pijany policjant rozbił radiowóz. Miał ponad dwa promile!

Pijany policjant rozbił nieoznakowany radiowóz. Mając ponad dwa promile alkoholu uderzył w uliczną latarnię. Do tego wypadku doszło w niedzielę (10 kwietnia) w Gorzowie...

Wiadomości z regionu1 miesiąc temu

W niedzielny poranek zabrzmią syreny alarmowe. Polski rząd tak chce przypomnieć o katastrofie smoleńskiej

W niedzielny poranek Polaków obudzą dźwięki syren alarmowych – zapowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak czytamy w komunikacie, alarmy będą uruchomione we wszystkich...

Z kraju i ze świata1 miesiąc temu

Nie żyje 13 osób po zatruciu denaturatem! Kolejne walczą o życie

Już 13 osób zmarło wskutek zatrucia denaturatem w województwie śląskim, a trzy kolejne walczą o życie w szpitalu – podaje portal RMF24.pl.  Jak poinformował...

Przeczytaj też

Lifestyle6 dni temu

Wyprawka dla szczeniaka – w co się wyposażyć w sklepie zoologicznym?

Jeśli zamierzasz przyjąć do siebie nowego domownika, zacznij od skompletowania niezbędnego wyposażenia. Dzięki temu od pierwszych chwil Twój pupil poczuje się u Ciebie jak w domu....

Lifestyle6 dni temu

Nie wiesz, jak wybrać dobry sklep stomatologiczny? Możemy Ci w tym pomóc

Prowadzisz gabinet stomatologiczny? A może dopiero rozważasz jego otwarcie? W takim razie już teraz pomyśl o znalezieniu profesjonalnego sklepu stomatologicznego. Źródło, z którego uzyskasz niezbędne...

Dom i ogród6 dni temu

Zastosowanie pokrzywy w ogrodzie

Popularna pokrzywa, która jest stałym elementem ogródków, działek i terenów zielonych przez wielu uważana jest za niepotrzebny chwast. Laicy sądzą, że rośnie wszędzie, nie przynosząc żadnego...

Lifestyle6 dni temu

5 przykładów nietypowych ubrań, jakie można zamówić w hurtowni odzieży

Czy hurtowania odzieży firmowej i reklamowej kojarzy Ci się jedynie z T-shirtami i bluzami o nieciekawym kroju? Przeglądając ofertę niektórych hurtowni, możesz miło się zaskoczyć. Posiadają...

Lifestyle6 dni temu

Czym jest układ endokannabinoidowy?

Układ endokannabinoidowy to grupa endogennych lipidowych cząsteczek sygnalizacyjnych, które odgrywają rolę w regulacji uwalniania neuroprzekaźników i homeostazy organizmu. Znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym...

Lifestyle6 dni temu

Zestawy prezentowe – komu i kiedy warto je podarować?

Imieniny, święta, urodziny, podziękowania – istnieje wiele okazji, które chętnie celebrujemy. Przy niemal każdej pojawia się ten sam dylemat –...

Lifestyle1 tydzień temu

Jak wybrać idealne kapcie dla dziecka?

Kapcie dziecięce to bardzo szeroka kategoria i z pewnością wielu opiekunów zastanawia się, co dla malucha w danym momencie będzie najlepsze. Inne sprawdzą się do nauki...

Lifestyle1 tydzień temu

Dlaczego stomatologia zachowawcza jest tak ważna?

Wizyta u lekarza stomatologa nie kojarzy się nam pozytywnie, dlatego też zazwyczaj odwlekamy ją do momentu pojawienia się dolegliwości bólowych. Niemniej jednak to właśnie stomatologia...

Popularne artykuły