Connect with us

Wiadomości z Kielc

Miejski konkurs na miss wśród śmietnikowych altan. Ostatnie dni na zgłoszenia

Opublikowano

-

fot. Urząd Miasta Kielce

Do 12 lipca, czyli do najbliższego piątku, przyjmowane będą zgłoszona do ogłoszonego przez Urząd Miasta konkursu na najładniejszą altanę śmietnikową. Zgłaszać się mogą do niego  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Przewidziano nagrody rzeczowe o wartości do kilku tysięcy złotych, w postaci elementów małej architektury. W ten sposób organizatorzy konkursu chcą zachęcić kielczan do dbania o altany śmietnikowe.– Mamy nadzieję, że taka forma edukacji ekologicznej przyczyni się do uporządkowania altan lub stworzenia w naszym mieście funkcjonalnych i estetycznych punktów gromadzenia odpadów. Liczymy na to, że cenne nagrody zachęcą do licznego udziału w konkursie a przez to zmiany na lepsze otaczającej nas przestrzeni – mówiła podczas ogłaszania konkursu Ewelina Palus z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Konkurs jest elementem kampanii „Eko-altana” realizowanej przez Urząd Miasta oraz firmę Eneris, która odbiera od kielczan śmieci. Jej celem jest zwrócenie uwagi na współodpowiedzialność mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych za utrzymanie czystości w altanach oraz zapewnienia dostępu do nich pracownikom firm odbierających odpady.

Okazuje się, że pracownicy firmy Eneris mają problem z odbiorem śmieci z altan. Często są one zastawione przez samochody, a jeśli już uda się do nich wejść, okazuje się, że śmieci są nieposegregowane albo pozostawione są przez mieszkańców w sposób przypadkowy.

Poniżej publikujemy filmowe spoty promujące akcję oraz jej plakat, a także regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,
Partner konkursu: Eneris Surowce S.A.

 

II. Cel Konkursu

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Kielc w zakresie właściwej segregacji odpadów, zgodnie z systemem segregacji na 5 frakcji oraz tworzenie funkcjonalnych i estetycznych altanek na odpady. Ponadto podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za utrzymanie czystości w altanach śmietnikowych, zapewnienie dostępu pracownikom firm komunalnych do miejsc składowania odpadów.

 

III.  Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – administratorów i zarządców nieruchomości wielorodzinnych w Kielcach.

 

IV.  Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Konkurs ma charakter dobrowolny.
 3. Aby przystąpić do Konkursu należy wysłać/dostarczyć zgłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce na wskazany adres mailowy: sekretariat.gks@um.kielce.pl lub do Urzędu Miasta Kielce – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć min 4 zdjęcia pokazujące altankę śmietnikową z różnych stron (zewnątrz i wewnątrz).
 4. Uczestnik Konkursu przekazując zdjęcia jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu autorskie prawo majątkowe i osobiste do przekazanych zdjęć.
 5. Przekazanie zdjęć altanek wraz ze zgłoszeniem do konkursu, jest zarazem wyrażeniem zgody na  prezentowanie tych zdjęć na stronie internetowej UM Kielce, w mediach oraz wykorzystanie ich do celów informacyjno-edukacyjnych.
 6. Zgłoszenia do Konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora z chwilą przesłania/przekazania zgłoszenia.
 7. Zgłoszenie należy przesłać/dostarczyć do dnia 12 lipca 2019r.
 8. Zgłoszenia dokonuje administrator lub zarządca nieruchomości wielorodzinnych, na terenie którego znajduje się zgłaszana altanka śmietnikowa.
 9. Administrator lub zarządca nieruchomości wielorodzinnych może zgłosić do konkursu kilka altanek śmietnikowych ale nagrodę będzie mogła otrzymać tylko jedna z nich.

V. Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych altanek śmietnikowych zgodnie z określonymi kryteriami i wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa oceni zgłoszenia w dwóch etapach. W I etapie na podstawie przekazanych opisów i zdjęć zostanie wybranych max 10 altanek. W II etapie wybrane altanki zostaną zweryfikowane w terenie przez Komisją Konkursową i ocenione zgodnie z kryteriami konkursowymi.
 3. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne na podstawie uzyskanych przez altanki punktów.
 4. Dodatkowo zostanie przeprowadzone głosowanie internetowe. Wybrane w I etapie altanki zostaną zaprezentowane na stronie UM Kielce. Internauci podczas głosowania będą mogli wybrać ich zdaniem najładniejszą altankę śmietnikową.

VI. Zadanie konkursowe i przedmiot oceny

 1. Przedmiotem oceny będzie wygląd altanki, utrzymanie czystości i porządku wokół i w altance śmietnikowej, dostępność dla pojazdów firm komunalnych odbierających odpady.
 2. Kryteriami oceny altanki śmietnikowej będą:
 • Estetyka – max 10 pkt. (w tym: wygląd zewnętrzny altanki, zagospodarowanie wokół altanki);
 • Funkcjonalność – max 10 pkt. (w tym: ustawienie pojemników do segregacji odpadów, dostępność do altanki );
 • Aspekt edukacyjny – max 10 pkt. (w tym: prawidłowość segregowania odpadów, prowadzenie działań edukacyjnych – materiały informacyjne, ulotki);
 • Czystość – max 10 pkt. (w tym: utrzymanie czystości i porządku w altance).

 

VII. Sposób przyznania nagród

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prezydent Miasta Kielce.
 2. Przyznane zostaną następujące nagrody:
 • Zarządcom trzech altanek, które otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostaną przyznane nagrody główne:
  I miejsce  – nagroda o wartości do wysokości 1.500 zł
  II miejsce  – nagroda o wartości do wysokości 1.000 zł
  III miejsce  – nagroda o wartości do wysokości 500 zł
 • Zarządca altanki wybranej w drodze głosowania przez internautów otrzyma nagrodę o wartości do wysokości 500 zł
 • Nagrody finansowe będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zagospodarowanie terenu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej zielenią lub małą architekturą. Nagrody do wskazanych wartości będą zakupione przez Organizatora po ich wcześniejszym uzgodnieniu i przekazane Zarządcom nagrodzonych altanek.

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Ogłoszenie wyników z podsumowaniem konkursu przewidziane jest na koniec września 2019r.
DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu

Zgłoszenie uczestnictwa

 

Źródło: UM Kielce

Wiadomości z Kielc

Ruszyły konsultacje dotyczące problemów na peryferiach. Mieszkańcy Posłowic i Dymin chcą lepszych dróg i chodników

Opublikowano

-

fot. Urząd Miasta Kielce

Na kieleckich Posłowicach odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań w ramach programu „Peryferia”, którego realizację zapowiedział prezydenta Kielc Bogdan Wenta.  Celem ma być zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców najdalej oddalonych od centrum części miasta. Urząd Miasta wyjaśnia, że chodzi o to, aby podnieść standard życia na peryferyjnych osiedlach oraz wyposażyć te rejony Kielc w podstawową infrastrukturę techniczną, społeczną i usługową. (więcej…)

Continue Reading

Wiadomości z Kielc

Na Ślichowicach powstaje restauracja KFC. Będzie pierwszą w Kielcach z usługą dla kierowców

Opublikowano

-

fot. YouTube / KFC Polska

Przy ul. Szajnowicza-Iwanowa, obok powstałej niedawno stacji paliw BP, trwa budowa trzeciej w Kielcach restauracji KFC. Będzie ona jednocześnie pierwszym w mieście barem wolnostojącym tej sieci, dodatkowo z usługą Drive Thru, czyli sprzedaży przez okienko bezpośrednio kierowcom. (więcej…)

Continue Reading

Drogi i komunikacja

Ulica Wapiennikowa gotowa po rozbudowie. Czas na ostatnie odbiory techniczne

Opublikowano

-

fot. YouTube / ITV Kielce - Urząd Miasta Kielce

Zakończyła się rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach. Inwestycję czekają teraz ostatnie odbiory. Miejski Zarząd Dróg zapowiadana, że niebawem zostanie wdrożona docelowa organizacja ruchu. To oznacza, że znikną wszystkie słupki i zastawy. (więcej…)

Continue Reading

Drogi i komunikacja

Od środy poważne utrudnienia na Poleskiej. Autobusy pojadą objazdami

Opublikowano

-

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE fot. pixabay / CC0 Creative Commons

Rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Poleskiej w Kielcach. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Od środy (17 lipca) ulicą Poleską przestaną też kursować miejskie autobusy linii nr 109. (więcej…)

Continue Reading

Drogi i komunikacja

Kolejne utrudnienia Zagnańskiej i Witosa. Od środy codziennie zmiany

Opublikowano

-

fot. FaktyKielce24.pl

Serię zmian w rejonie Zagnańskiej i Witosa zapowiada na najbliższe dni Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Ma to związek z realizowaną w tym miejscu dużą inwestycję drogową. Podajemy szczegóły planowanych zmian. (więcej…)

Continue Reading

Nauka i oświata

Spada zainteresowanie Politechniką Świętokrzyską. Zarejestrowało się mniej kandydatów niż rok temu

Opublikowano

-

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE fot. pixabay / CC0 Creative Commons

Spada zainteresowanie studiowaniem na Politechnice Świętokrzyskiej. W tym roku na uczelnię zarejestrowało się około 1200 kandydatów. To o około 200 mniej niż rok wcześniej. Uczelnia zapowiada jednak, że każdy z kierunków zostanie otworzony. (więcej…)

Continue Reading
Reklama

Najnowsze informacje

Wiadomości z Kielc9 godzin temu

Ruszyły konsultacje dotyczące problemów na peryferiach. Mieszkańcy Posłowic i Dymin chcą lepszych dróg i chodników

Na kieleckich Posłowicach odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań w ramach programu „Peryferia”, którego realizację zapowiedział prezydenta Kielc Bogdan Wenta. ...

Wiadomości z Kielc17 godzin temu

Na Ślichowicach powstaje restauracja KFC. Będzie pierwszą w Kielcach z usługą dla kierowców

Przy ul. Szajnowicza-Iwanowa, obok powstałej niedawno stacji paliw BP, trwa budowa trzeciej w Kielcach restauracji KFC. Będzie ona jednocześnie pierwszym...

Lifestyle17 godzin temu

Ogromna skala długów wobec firm telekomunikacyjnych. Świętokrzyskie jednak w stosunkowo dobrej sytuacji

Zaległości Polaków wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły już 1 miliard 145 milionów złotych – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Niepokojąco...

Dzieje się21 godzin temu

Sandomierz zaprasza na wodny festiwal. Będą koncerty i atrakcje na Wiśle

Sandomierz zaprasza na Festiwal Dookoła Wody. W piątek i sobotę na turystów czekać będzie wiele atrakcji. W programie znalazły się...

Dzieje się23 godziny temu

W piątek kolejna odsłona letniego kina na ul. Olszewskiego. Wstęp będzie bezpłatny

Film „Jutro będziemy szczęśliwi” zostanie wyświetlony w najbliższy piątek w ramach kina letniego w Ogrodzie Doświadczeń przy ul. Olszewskiego w...

Wiadomości z regionu2 dni temu

Rabini z Londynu i Nowego Jorku przyjechali do Chęcin. Chcą odrestaurowania historycznego cmentarza żydowskiego

Rabini Yossel Goldstein z Londynu oraz Samuel Kahan z Nowego Yorku spotkali się z władzami podkieleckich Chęcin. Rozmowy dotyczyły odrestaurowania...

Policja2 dni temu

Był poszukiwany listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania. 29-latek wpadł pod Kielcami

Cztery lata w więziennej celi spędzi 29- latek zatrzymany w miniony weekend przez kieleckich policjantów. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym...

Drogi i komunikacja2 dni temu

Ulica Wapiennikowa gotowa po rozbudowie. Czas na ostatnie odbiory techniczne

Zakończyła się rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach. Inwestycję czekają teraz ostatnie odbiory. Miejski Zarząd Dróg zapowiadana, że niebawem zostanie wdrożona...

Drogi i komunikacja3 dni temu

Od środy poważne utrudnienia na Poleskiej. Autobusy pojadą objazdami

Rozpoczyna się budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Poleskiej w Kielcach. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami...

Drogi i komunikacja3 dni temu

Kolejne utrudnienia Zagnańskiej i Witosa. Od środy codziennie zmiany

Serię zmian w rejonie Zagnańskiej i Witosa zapowiada na najbliższe dni Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. Ma to związek z...

Nauka i oświata3 dni temu

Spada zainteresowanie Politechniką Świętokrzyską. Zarejestrowało się mniej kandydatów niż rok temu

Spada zainteresowanie studiowaniem na Politechnice Świętokrzyskiej. W tym roku na uczelnię zarejestrowało się około 1200 kandydatów. To o około 200...

Sport3 dni temu

Władze Kielc prezentują koncepcję rozbudowy Hali Legionów. „To działanie pod publiczkę” – odpowiada wiceminister sportu

Władze Kielc przedstawiły koncepcję rozbudowy Hali Legionów w Kielcach. W sumie są to cztery warianty różniące się od siebie skalą...

Policja3 dni temu

Miłośnik damskich torebek zatrzymany. 19-latek wyrywał je kobietom

Świętokrzyscy Policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego, który okradał kobiety wyrywając im torebki. Sprawca przestępstwa usłyszał już zarzut. Teraz grozi mu...

Drogi i komunikacja3 dni temu

Pozytywna zmiana w ZTM. Urzędnicy zaczęli informować o bieżących utrudnieniach

Zarząd Transportu Miejskiego zaczął informować na swoim facebookowym profilu o bieżących utrudnieniach w ruchu autobusów. Dotychczas urzędnicy zapowiadali tylko zmiany...

Media4 dni temu

Kielce zaprezentują się w Dzień Dobry TVN

Miasto Kielce zostanie zaprezentowane w popularnym programie telewizyjnym „Dzień dobry TVN”, jako miejsce warte odwiedzenia. Do przyjazdu do stolicy regionu...

Nauka i oświata4 dni temu

Nie dla wszystkich uczniów wystarczy miejsca w liceach? Władze uspokajają, ale liczby budzą niepokój

Władze Kielc zapewniają, że poradzą sobie ze skutkami rządowej reformy oświaty i dla wszystkich uczniów będzie miejsce w szkołach średnich....

Drogi i komunikacja4 dni temu

Iskrzy na linii MPK – ZTM. Miasto w oświadczeniu odpowiada na zarzuty przewoźnika

Zarząd Transportu Miejskiego wydał oświadczenie w związku z informacjami, które rozpowszechnia MPK oraz związany z miejskim przewoźnikiem poseł PiS Bogdan...

Nauka i oświata5 dni temu

Kielecki Uniwersytet chwali się wynikami rekrutacji. Hitem tradycyjnie medycyna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach chwali się wynikami pierwszego etapu rekrutacji na studia. W internetowym systemie rekrutacyjnym zalogowało się 10...

Wiadomości z Kielc5 dni temu

Kolejne kieleckie restauracje oferują darmową kranówkę. Akcja Wodociągów rozrasta się

Kolejne kieleckie restauracje przyłączają się do akcji „Pij kielecką kranówkę, bo… dobra!” i oferują swoim klientom darmową wodę. Lista takich...

Policja5 dni temu

Policja podsumowała sobotni Marsz Równości: było bezpiecznie

Zarówno pierwszy kielecki Marsz Równości jak i pozostałe 8 zgromadzeń odbyło się bez zakłóceń – poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w...

Wydarzenia5 dni temu

Konsul Generalna USA z życzeniami dla uczestników Marszu Równości w Kielcach. „Mam nadzieję, że będzie wiele kolejnych”

W radosnej atmosferze odbył się pierwszy Marsz Równości w Kielcach. Setki uczestników, od najmłodszych po seniorów, przemaszerowało ulicami śródmieścia Kielc,...

Wydarzenia5 dni temu

„Bóg, honor, ojczyzna” i… środkowy palec. Tak środowiska prawicowe zaprezentowały się przed kielczanami

Setki osób wzięły udział w kolorowym, rozśpiewanym i radosnym Marszu Równości w Kielcach. Tak dużej frekwencji nikt się nie spodziewał....

Policja5 dni temu

Tragedia na skrzyżowaniu dróg nr 74 i 42 w świętokrzyskiem. Nie żyją dwie osoby

Tragedia w Rudzie Malenieckiej, w miejscu, w którym krzyżują się drogi krajowe nr 74 i 42. W zderzeniu trzech samochodów...

Wiadomości z Kielc6 dni temu

Ruszają spotkania dotyczące problemów na peryferiach. Na początek Posłowice

Władze Kielc rozpoczynają zapowiadane już pół roku temu spotkania dotyczące problemów na peryferiach miasta. Ich celem ma być zdiagnozowanie potrzeb...

Wiadomości z Kielc6 dni temu

100-lecie kieleckich zakładów SHL. Fabryka zasłynęła produkcją motocykli i pralek „Frania”

Kielecka fabryka SHL obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia. To jeden z symboli Kielc. Zakład przypomina dzieje przemysłu w ...

Reklama

Trzeba zobaczyć

Reklama

Popularne artykuły