Connect with us

Wiadomości z Kielc

Miejski konkurs na miss wśród śmietnikowych altan. Ostatnie dni na zgłoszenia

Opublikowano

-

fot. Urząd Miasta Kielce

Do 12 lipca, czyli do najbliższego piątku, przyjmowane będą zgłoszona do ogłoszonego przez Urząd Miasta konkursu na najładniejszą altanę śmietnikową. Zgłaszać się mogą do niego  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Przewidziano nagrody rzeczowe o wartości do kilku tysięcy złotych, w postaci elementów małej architektury. W ten sposób organizatorzy konkursu chcą zachęcić kielczan do dbania o altany śmietnikowe.– Mamy nadzieję, że taka forma edukacji ekologicznej przyczyni się do uporządkowania altan lub stworzenia w naszym mieście funkcjonalnych i estetycznych punktów gromadzenia odpadów. Liczymy na to, że cenne nagrody zachęcą do licznego udziału w konkursie a przez to zmiany na lepsze otaczającej nas przestrzeni – mówiła podczas ogłaszania konkursu Ewelina Palus z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Konkurs jest elementem kampanii „Eko-altana” realizowanej przez Urząd Miasta oraz firmę Eneris, która odbiera od kielczan śmieci. Jej celem jest zwrócenie uwagi na współodpowiedzialność mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych za utrzymanie czystości w altanach oraz zapewnienia dostępu do nich pracownikom firm odbierających odpady.

Okazuje się, że pracownicy firmy Eneris mają problem z odbiorem śmieci z altan. Często są one zastawione przez samochody, a jeśli już uda się do nich wejść, okazuje się, że śmieci są nieposegregowane albo pozostawione są przez mieszkańców w sposób przypadkowy.

Poniżej publikujemy filmowe spoty promujące akcję oraz jej plakat, a także regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,
Partner konkursu: Eneris Surowce S.A.

 

II. Cel Konkursu

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna mieszkańców Kielc w zakresie właściwej segregacji odpadów, zgodnie z systemem segregacji na 5 frakcji oraz tworzenie funkcjonalnych i estetycznych altanek na odpady. Ponadto podkreślenie współodpowiedzialności mieszkańców i zarządców nieruchomości za utrzymanie czystości w altanach śmietnikowych, zapewnienie dostępu pracownikom firm komunalnych do miejsc składowania odpadów.

 

III.  Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – administratorów i zarządców nieruchomości wielorodzinnych w Kielcach.

 

IV.  Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Konkurs ma charakter dobrowolny.
 3. Aby przystąpić do Konkursu należy wysłać/dostarczyć zgłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce na wskazany adres mailowy: sekretariat.gks@um.kielce.pl lub do Urzędu Miasta Kielce – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć min 4 zdjęcia pokazujące altankę śmietnikową z różnych stron (zewnątrz i wewnątrz).
 4. Uczestnik Konkursu przekazując zdjęcia jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu autorskie prawo majątkowe i osobiste do przekazanych zdjęć.
 5. Przekazanie zdjęć altanek wraz ze zgłoszeniem do konkursu, jest zarazem wyrażeniem zgody na  prezentowanie tych zdjęć na stronie internetowej UM Kielce, w mediach oraz wykorzystanie ich do celów informacyjno-edukacyjnych.
 6. Zgłoszenia do Konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora z chwilą przesłania/przekazania zgłoszenia.
 7. Zgłoszenie należy przesłać/dostarczyć do dnia 12 lipca 2019r.
 8. Zgłoszenia dokonuje administrator lub zarządca nieruchomości wielorodzinnych, na terenie którego znajduje się zgłaszana altanka śmietnikowa.
 9. Administrator lub zarządca nieruchomości wielorodzinnych może zgłosić do konkursu kilka altanek śmietnikowych ale nagrodę będzie mogła otrzymać tylko jedna z nich.

V. Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych altanek śmietnikowych zgodnie z określonymi kryteriami i wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa oceni zgłoszenia w dwóch etapach. W I etapie na podstawie przekazanych opisów i zdjęć zostanie wybranych max 10 altanek. W II etapie wybrane altanki zostaną zweryfikowane w terenie przez Komisją Konkursową i ocenione zgodnie z kryteriami konkursowymi.
 3. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne na podstawie uzyskanych przez altanki punktów.
 4. Dodatkowo zostanie przeprowadzone głosowanie internetowe. Wybrane w I etapie altanki zostaną zaprezentowane na stronie UM Kielce. Internauci podczas głosowania będą mogli wybrać ich zdaniem najładniejszą altankę śmietnikową.

VI. Zadanie konkursowe i przedmiot oceny

 1. Przedmiotem oceny będzie wygląd altanki, utrzymanie czystości i porządku wokół i w altance śmietnikowej, dostępność dla pojazdów firm komunalnych odbierających odpady.
 2. Kryteriami oceny altanki śmietnikowej będą:
 • Estetyka – max 10 pkt. (w tym: wygląd zewnętrzny altanki, zagospodarowanie wokół altanki);
 • Funkcjonalność – max 10 pkt. (w tym: ustawienie pojemników do segregacji odpadów, dostępność do altanki );
 • Aspekt edukacyjny – max 10 pkt. (w tym: prawidłowość segregowania odpadów, prowadzenie działań edukacyjnych – materiały informacyjne, ulotki);
 • Czystość – max 10 pkt. (w tym: utrzymanie czystości i porządku w altance).

 

VII. Sposób przyznania nagród

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Prezydent Miasta Kielce.
 2. Przyznane zostaną następujące nagrody:
 • Zarządcom trzech altanek, które otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostaną przyznane nagrody główne:
  I miejsce  – nagroda o wartości do wysokości 1.500 zł
  II miejsce  – nagroda o wartości do wysokości 1.000 zł
  III miejsce  – nagroda o wartości do wysokości 500 zł
 • Zarządca altanki wybranej w drodze głosowania przez internautów otrzyma nagrodę o wartości do wysokości 500 zł
 • Nagrody finansowe będą mogły być przeznaczone wyłącznie na zagospodarowanie terenu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej zielenią lub małą architekturą. Nagrody do wskazanych wartości będą zakupione przez Organizatora po ich wcześniejszym uzgodnieniu i przekazane Zarządcom nagrodzonych altanek.

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Ogłoszenie wyników z podsumowaniem konkursu przewidziane jest na koniec września 2019r.
DO POBRANIA:

Regulamin Konkursu

Zgłoszenie uczestnictwa

 

Źródło: UM Kielce

Biznes

VIVE przeniosło swoją siedzibę do Warszawy. Miasto Kielce straci wpływy z podatku CIT

Opublikowano

-

fot. YouTube / VIVE Group

Grupa VIVE przeniosła swoją siedzibę z Kielc do Warszawy. Ta jedna z największych firm w regionie zdecydowała się opuścić Kielce tłumacząc to globalizacją oraz działaniami w skali międzynarodowej. Warszawski adres mają już spółki: VIVE Textile Recycling, VIVE Management oraz VIVE Logistic Services. Właśnie do Warszawy trafiać będą wpływy podatku CIT płaconego przez firmę. Dla Kielc i regionu świętokrzyskiego oznacza to zmniejszenie wpływów do budżetu. (więcej…)

Continue Reading

Wiadomości z Kielc

Kontrowersyjny pomnik z dzieckiem nabitym na widły stanie w Kielcach? Chcą tego środowiska patriotyczne

Opublikowano

-

fot. facebook / Scyzoryk się otwiera - satyryczna strona Kielc

Do Urzędu Miasta Kielce wpłynął projekt uchwały obywatelskiej dotyczący ustawienia w mieście kontrowersyjnego pomnika „Rzeź Wołyńska” – informuje portal Onet.pl. To pomnik, na którego postawienie nie zgodziły się wcześniej władze Torunia, Jeleniej Góry i Rzeszowa. (więcej…)

Continue Reading

Wiadomości z Kielc

Zakład w Trzuskawicy może mocno dymić. Powodem są zaplanowane do środy prace

Opublikowano

-

fot. facebook / Miasto Kielce (oficjalny profil Urzędu Miasta Kielce)

Od poniedziałku do środy może wystąpić widoczne dymienie z pieców na terenie zakładu Trzuskawica.  Powodem jest zaplanowana na te dni wymiana worków filtracyjnych w odpylaczu pieców – poinformował zarząd firmy w wydanym komunikacie. (więcej…)

Continue Reading

Nauka i oświata

Studencie, nie zaśpij. ZUS przypomina o złożeniu dokumentów w przypadku pobierania renty rodzinnej

Opublikowano

-

fot. Google Street View

Każdy student, który pobiera rentę rodzinną musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki – przypomina o tym kielecki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS informuję, że trzeba to zrobić, aby wypłata świadczenia nie została wstrzymana. Także w przypadku przerwania nauki również student ma obowiązek poinformowania o tym fakcie, bo niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba zwrócić wraz z odsetkami. Na złożenie wniosku studenci mają czas do końca października. (więcej…)

Continue Reading

Kultura

Chcą połączyć życiową mądrość seniorów i energię nastolatków. Dom Kultury Zameczek startuje z nowym projektem

Opublikowano

-

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE fot. pixabay / CC0 Creative Commons

Dom Kultury Zameczek w Kielcach ogłosił nabór do nowo powstającego projektu teatralnego, który ma na celu wykorzystanie doświadczenia i mądrości życiowej osób powyżej 60 roku życia oraz energii i wyobraźni nastolatków. (więcej…)

Continue Reading

Wiadomości z Kielc

Wzrasta liczba chorych na cukrzycę

Opublikowano

-

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE fot. pixabay / CC0 Creative Commons

O zmianę nawyków żywieniowych, zdrowy i aktywny tryb życia apeluje doktor Magdalena Dolecka-Ślusarczyk, specjalista diabetologii i chorób wewnętrznych z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, przewodnicząca świętokrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jak mówi, osób chorych na cukrzycę regularnie przybywa, także wśród dzieci i młodzieży. (więcej…)

Continue Reading
Reklama

Najnowsze informacje

Policja9 godzin temu

Drogówka bierze się za kierowców, którzy mają źle ustawiona światła. Rusza ogólnopolska kampania

Policja rozpoczęła kampanię „Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”. Jej celem jest przypomnienie, uświadomienie oraz zwrócenie uwagi kierowcom na stan i...

Biznes10 godzin temu

VIVE przeniosło swoją siedzibę do Warszawy. Miasto Kielce straci wpływy z podatku CIT

Grupa VIVE przeniosła swoją siedzibę z Kielc do Warszawy. Ta jedna z największych firm w regionie zdecydowała się opuścić Kielce...

Wiadomości z Kielc10 godzin temu

Kontrowersyjny pomnik z dzieckiem nabitym na widły stanie w Kielcach? Chcą tego środowiska patriotyczne

Do Urzędu Miasta Kielce wpłynął projekt uchwały obywatelskiej dotyczący ustawienia w mieście kontrowersyjnego pomnika „Rzeź Wołyńska” – informuje portal Onet.pl....

Policja11 godzin temu

„Trzeźwy poranek” na wylotówce z Kielc. W ciągu trzech godzin policjanci zatrzymali aż 18 osób po alkoholu

Kolejną odsłonę akcji „Trzeźwy poranek’ zorganizowała w poniedziałek kielecka Policja. Funkcjonariusze z alkomatami pojawili się w Ćmińsku na drodze krajowej...

Policja13 godzin temu

Wiesz czyj to rower? Policja odzyskała go od złodzieja, ale nie wiadomo do kogo należy

Policjanci poszukują właściciela roweru górskiego, który został zabezpieczony w jednym z mieszkań w Kielcach. Funkcjonariusze trafili na niego podczas przeszukania...

Wiadomości z Kielc1 dzień temu

Zakład w Trzuskawicy może mocno dymić. Powodem są zaplanowane do środy prace

Od poniedziałku do środy może wystąpić widoczne dymienie z pieców na terenie zakładu Trzuskawica.  Powodem jest zaplanowana na te dni...

Nauka i oświata2 dni temu

Studencie, nie zaśpij. ZUS przypomina o złożeniu dokumentów w przypadku pobierania renty rodzinnej

Każdy student, który pobiera rentę rodzinną musi dostarczyć do ZUS zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki – przypomina o tym kielecki oddział...

Dzieje się2 dni temu

Rusza Tydzień Kariery w Kielcach. W programie m.in. targi pracy oraz warsztaty

W Kielcach rozpoczynają się wydarzenia związane z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery. Organizatorzy zaplanowali wiele wydarzeń poświęconych planowaniu kariery oraz pracy dla...

Policja2 dni temu

„Szeryf” ze Ślichowic karał za złe parkowanie. Teraz odpowie za uszkodzenie samochodów

Proces przed sądem czeka 53-latka, który sam postanowił wymierzać sprawiedliwość. Mężczyzna od końca lipca do połowy września tego roku kilkukrotnie porysował...

Kultura3 dni temu

Chcą połączyć życiową mądrość seniorów i energię nastolatków. Dom Kultury Zameczek startuje z nowym projektem

Dom Kultury Zameczek w Kielcach ogłosił nabór do nowo powstającego projektu teatralnego, który ma na celu wykorzystanie doświadczenia i mądrości...

Turystyka4 dni temu

W Daleszycach wybudowali wieżę widokową. Jest z niej widok na okoliczne lasy

Świętokrzyskie lasy w jesiennych barwach można podziwiać z nowej wieży widokowej, która powstała w Daleszycach. Z konstrukcji o wysokości 15...

Wiadomości z regionu4 dni temu

Eksperci ratują dęba Bartka. Nowych podpór na razie nie będzie

Nadleśnictwo Zagnańsk wykonało kompleksowe prace mające na celu ocenę i poprawę zdrowia słynnego dębu Bartek. Ich celem było zachowanie dla...

Wiadomości z Kielc4 dni temu

Wzrasta liczba chorych na cukrzycę

O zmianę nawyków żywieniowych, zdrowy i aktywny tryb życia apeluje doktor Magdalena Dolecka-Ślusarczyk, specjalista diabetologii i chorób wewnętrznych z Wojewódzkiego...

Drogi i komunikacja5 dni temu

Bezpłatne linie będą kursować krócej. Zmiany od soboty

Od soboty (19 października) bezpłatne linie 0W i 0Z będą kursowały krócej. Zamiast do godziny 23 jak obecnie, będą zjeżdżały...

Wiadomości z Kielc5 dni temu

Miasto dostało pieniądze na utworzenie roweru miejskiego. Będą też nowe parkingi rowerowe

Miasto Kielce dostało dofinansowanie na projekt w ramach którego powstać ma oczekiwana od lat wypożyczalnia rowerów miejskich. Projekt zakłada też...

Lifestyle5 dni temu

Prawie 3/4 świętokrzyskich internautów robi zakupy w sieci. Mamy też inne ciekawe dane

58 procent mieszkańców regionu świętokrzyskiego ogląda firmy przez internet, 38 procent słucha muzyki, ale to i tak nie przebija zakupów...

Dzieje się5 dni temu

W niedzielę spacer śladami dawnych obiektów wodociągowych w Kielcach

W niedzielę odbędzie się pierwsza wycieczka śladami wodociągowych obiektów. Wydarzenie organizowane jest w związku z jubileuszem 90-lecia Wodociągów Kieleckich. Może...

Policja5 dni temu

Ukradł elektryczną hulajnogę. Szybko został namierzony, bo miała wbudowany nadajnik GPS

Kieleccy policjanci zatrzymali 64-latka z gminy Łopuszno, który w Kielcach ukradł elektryczną hulajnogę. Mężczyzna najprawdopodobniej nie zdawał sobie, że jest...

Dzieje się5 dni temu

Odlotowe ptaki pojawią się w Galerii Korona. W sobotę wiele atrakcji dla dzieci

Chuck, Red i Bomba – znani bohaterowie komedii Angry Birds 2 pojawią się w sobotę (19 października) w Galerii Korona....

Drogi i komunikacja6 dni temu

Fatalny stan dróg, brak oświetlenia, światłowodu i bankomatów. Mieszkańcy Białogonu mówili o problemach

Mieszkańcy Białogonu, Zalesia i Dobrymyśla przedstawili listę swoich oczekiwań wobec władz miasta. W Domu Kultury Białogon odbyło się kolejne spotkanie...

Wiadomości z Kielc6 dni temu

Kielecka Rada Kobiet coraz bliżej powołania. Zgłosiły się 23 panie

23 kandydatki zgłosiły się do Kieleckiej Rady Kobiet. We wtorek upłynął termin składania dokumentów. Urzędnicy przeanalizują teraz zgłoszenia. W ciągu...

Nauka i oświata6 dni temu

600 osób wzięło udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. To wspólna akcja V LO i WOPR

Ponad 600 uczniów wzięło udział w szkoleniu z zasad udzielania pierwszej pomocy, które zorganizowano z okazji przypadającego 16 października Europejskiego Dnia...

Wiadomości z Kielc6 dni temu

W Kielcach leczonych jest coraz więcej udarów. Na oddział trafią coraz młodsze osoby

Ponad 1200 osób było w ubiegłym roku hospitalizowanych z powodu udaru mózgu w Świętokrzyskim Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w...

Policja6 dni temu

Przed sąd za posiadanie zabytkowych monet. Policja zatrzymała trzy osoby

Kilkaset monet, głównie tzw. „boratynek”, kilka fibul z czasów rzymskich, zabytkowe metalowe figurki oraz trzy sztuki broni przejęli kieleccy policjanci....

Drogi i komunikacja6 dni temu

Od czwartku remont ul. Popiełuszki. Spodziewajcie się dużych korków

Kierowcy muszą się przygotować na kolejne utrudnienia. W czwartek (17 października) ma się rozpocząć remont ulicy Popiełuszki. To wylotówka z...

Reklama

Trzeba zobaczyć

Artykuł sponsorowany

Reklama

Popularne artykuły